ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Đại lý Watlow tại Việt Nam!!!

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938214498 - Mr Cảnh

canh.ans@ansvietnam.com

 

 

100% USA Origin Watlow Vietnam Model: E1J42-L12
FIREROD Cartridge Heaters
100% USA Origin Watlow Vietnam Model: K20-1-321
Heater ; Part Information
Description 1 :WR 321 S-GLS/IMP/S-GLS/
Product Class   :WR ; Product Sub Class:Y2; Unit of Measure : FT
MOQ = 1 roll = 1000ft = 304.8m
100% USA Origin Watlow Vietnam Model: E1J42-L12
FIREROD Cartridge Heaters
100% USA Origin Watlow Vietnam Replaced by: P82K20-2-301
Insulated Thermocouple
Type K, Special Limits, 20 AWG Solid (0.032"), Chromel & Alumel; Vitreous Silica Singles; Parallel; Vitreous
Silica Braid Jacket, Nominal Finished Diameter 0.100" x 0.155"
100% USA Origin Watlow Vietnam

Part No.: C2L-9406

Heater 125" DIAMETER FIREROD

100% USA Origin Watlow Vietnam

Watlow Code: AFEK0HF025UK040
MINERAL INSULATED SENSOR

Watlow Code: AFEK0HF025UK040
MINERAL INSULATED SENSOR

100% USA Origin Watlow Vietnam Watlow Part Code: C1J-8782
125" diameter firerod Heater
100% USA Origin Watlow Vietnam Model: PM6L4AJ-1AAAAAA
EZ-ZONE PM
100% USA Origin Watlow Vietnam Model: C1J6-L12
FR 120/60 D-STK
100% USA Origin Watlow Vietnam SCR CONTROL
Watlow Code Number: DC2T-60C0-0000

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)