ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Jenco các sản phẩm sau:

Model                           Description                                                                             

 Pen            

 

110                      Conductivity pen (10-1999 uS)                                                                                                        

111                      Conductivity pen (0.1-19.9 mS)                                                                                                       

 

112                      Conductivity pen (1-199 uS)                                                                                                            

 

113                      TDS pen (10-1990ppm)                                                                                                                    

 

115                      Conductivity pen (0.1-99.9 uS)                                                                                                        

 

610                      pH pen, single point calibration                                                                                                     

 

620D                   pH pen, two point calibration                                                                                                          

 

EC330                 Conductivity pen (0-1999uS/cm; 0-19.99mS/cm), IP67, RoHS                                                      

 

EC331                 Conductivity pen (0.1-199.9uS/cm), IP67, RoHS                                                                           

pH630                 pH pen, 1 to 3 point calibration, IP67, RoHS                                                                                 

pH619                 pH pen, graphic LCD, 1 to 3 point calibration, IP67, RoHS                                                         

pH618N              pH pen, graphic LCD, 50 data set memory, 1 to 3 point calibartion, IP67, RoHS                      

ORP628N           ORP pen, graphic LCD, 50 data set memory, IP67, RoHS                                                            

 

650                      ORP pen                                                                                                                                            

 

 

 Benchtop

 

3173                    Large LCD benchtop Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries                                     

 

3173 KA              3173R with batteries, 106L Conductivity cell, AC adapter & 007N                                                

 

3173R                 Large LCD benchtop Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries,                                    

 

& RS-232 interface

 

3173R KA           3173R with batteries, 106L Conductivity cell, AC adapter & 007N                                                

 

3107                    Benchtop Conductivity/Salt/Temp meter with batteries & RS-232 Interface                                

 

3107 KA              3107 with batteries, 106L Conductivity cell, AC adapter & 007N                                                  

 

3175                    Benchtop Conductivity/TDS/Temp meter with batteries                                                               

 

3175KA               3175 with batteries, 106L Conductivity cell, AC adapter & 007N                                                  

 

6173                    Large LCD benchtop pH/ORP/Temp meter with batteries                                                             

 

6173 KA              6173 with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & 007N                                                         

 

6173 KB              6173 with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & 007N                                                       

 

6173R                 Large LCD benchtop pH/ORP/Temp meter with batteries & RS-232 Interface                            

 

6173R KA           6173R with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & 007N                                                      

 

6173R KB           6173R with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & 007N                                                    

 

6219                    Benchtop pH/ORP/Ion/Temp meter with batteries & RS-232 Interface                                        

 

6219 KA              6219 with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & 007N                                                         

 

6219 KB              6219 with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & 007N                                                       

 

6175                    Benchtop pH/ORP/Temp meter with batteries                                                                               

 

6175KA               6175 with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & 007N                                                         

 

6175KB               6175 with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & 007N                                                       

 

6307                    Benchtop pH/Conductivity/Salt/Temp meter with batteries                                                          

 

& RS-232 Interface

 

6307 KA              6307 with batteries, 600P pH electrode, 106L Conductivity cell, AC adapter,                             

 

& 007N

 

9173                    Large LCD benchtop DO/Temp meter with batteries                                                                     

 

9173 KA              9173 with batteries, LD-900-7 DO electrode, LD-900-3A membrane kit,                                       

AC adapter & 007N

 

9173R                 Large LCD Benchtop DO/Temp meter with batteries & RS-232 Interface                                    

 

9173R KA           9173 with batteries, LD-900-7 DO electrode, LD-900-3A membrane kit,                                       

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)