Màng van RTK CMEM61220009,

CMEM61210009 ST6121, ST 6122

Màng van RTK CMEM61210009
diaphragm-group ST 6121 300 cm²
Spare for WE-No. 289058
(MEM-MEMB, BUC-BUCH, LIP-RING, có kèm bản vẽ)
RTK
Màng van RTK CMEM61220009
diaphragm-group ST 6122 600 cm²
Spare for WE-No. 289058
(MEM-MEMB, có kèm bản vẽ )
RTK
 
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)