ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Jenco các sản phẩm sau:

Handheld  

 

AC adapter & 007N

 

 

3010                    Handheld Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with battery                                                           

 

3010 KA              3010 with battery, 106A Conductivity cell & carrying case                                                           

 

3250M                 Handheld Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries, memories,                                    

 

& RS-232 Interface

 

3250M KA           3250M with batteries,106L Conductivity cell, AC adapter & carrying case                                  

 

EC3840               Handheld Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries, memories                                     

 

EC3840KA          EC3840 with batteries, 3840P Conductivity cell  & soft pouch                                                     

 

6010                    Handheld pH/ORP meter with battery                                                                                             

 

6010KA               pH6010 with battery, 6003P pH electrode & carrying case                                                           

pH6810               Handheld pH/ORP meter with batteries                                                                                          

pH6810KA          pH6810 with batteries, 6810P pH electrode & soft pouch                                                             

6231                    Handheld pH/ORP/Temp meter with batteries & 3 point calibration                                            

 

6231 KA              6231 with batteries, 600P pH electrode, AC adaptor & carrying case                                          

 

6231 KB              6231 with Batteries, 6005P pH electrode, AC adaptor & carrying case                                       

 

6230M                 Handheld pH/ORP/Temp meter with batteries, 3 point calibration, memories,                          

 

& RS-232 Interface

 

6230M KA           6230M with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & carrying case                                       

 

6230M KB           6230M with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & carrying case                                     

 

6251                    Handheld pH/ORP/Ion/Temp meter with batteries                                                                        

 

6251 KA              6251 with batteries, 600P pH electrode, AC adaptor & carrying case                                          

 

6251 KB              6251 with batteries, 6005P pH electrode, AC adaptor & carrying case                                        

 

6350                    Handheld pH/ORP/Conductivity/Salt/Temp meter with batteries,                                                

 

& RS-232 Interface

 

6350 KA              6350 with batteries, 600P pH electrode, 106L Conductivity cell,                                                  

 

AC adapter & carrying case

 

 

6350M

 

 

 

6350M KA

Handheld pH/ORP/Conductivity/Salt/Temp meter with batteries, memories,

 

& RS-232 Interface

6350M with batteries, 600P pH electrode, 106L Conductivity cell, AC adapter & carrying case

 

 

 

 

9010

 

9010KA

Handheld DO meter with battery

 

9010P with battery, LD-900-11 DO electrode, LD-900-3A membrane kit & carrying case

 

 

9251N

 

9251N KA

Handheld DO/Temp meter with batteries & RS-232 Interface

9251N with batteries, LD-900-10 DO electrode, LD-900-3A membrane kit, AC adapter & carrying case

 

 

9250M

 

9250M KA

Handheld DO/Temp meter with batteries, memories & RS-232 Interface

9250M with batteries, LD-900-10 DO electrode, LD-900-3A membrane kit, AC adapter & carrying case

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)