Relay Pilz, công tắc cửa an toàn pilz
Pilz vietnam | rơ le giám sát Pilz PNOZ

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz

 Bảng danh sách kho công tắc cửa an toàn Pilz

Safe proximity switch
545000 PSEN in1p 
545003 PSEN in1n 
Safe rope pull switch
570302 PSEN rs2.0-300 
570301 PSEN rs1.0-175 
570300 PSEN rs1.0-300 
570303 PSEN rs2.0-175 
570310 PSEN rs spring 175 
570313 PSEN rs pulley flex 
570311 PSEN rs spring 300 
570312 PSEN rs pulley 75 
570314 PSEN rs rope d3/d4 50m 
570315 PSEN rs rope d3/d4 100m 
Encoder Pilz
544021 PSEN enc m1 eCAM 
544011 PSEN enc s1 eCAM 
544022 PSEN enc m2 eCAM 
544012 PSEN enc s2 eCAM 
PSENmech with guard locking 
570000 PSENme 1S / 1AS 
570001 PSENme 1S / 1AR 
570004 PSENme 1M / 1AS 
570005 PSENme1M / 1AR 
570006 PSEN me1.2S / 1AS 
570007 PSEN me1.2S / 1AR 
570008 PSEN me1.21S / 1AR 
570200 PSENme 2 / 2A 
570201 PSENme 2 / 2AR 
570210 PSENme 3 / 2A 
570212 PSENme 3 / 2AR 
570220 PSENme 3.1 / 2AS 
570222 PSENme 3.1 / 2AR 
570230 PSENme 3.2 / 2A 
570232 PSENme 3.2 / 2AR 
570240 PSENme 4 / 4A 
570241 PSENme 4.01 / 4A 
570245 PSENme 4.1 / 4A 
570246 PSENme 4.11 / 4A 
570250 PSENme 4.21 / 4A 
570251 PSENme 4.2 / 4A 
570101 PSENme 1AS 
570102 PSENme 1AR 
570205 PSENme 2A 
570206 PSENme 2AR 
570260 PSENme 4A 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)