Relay Pilz, công tắc cửa an toàn pilz
Pilz vietnam | rơ le giám sát Pilz PNOZ

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz

 Bảng danh sách kho công tắc mã hóa an toàn Pilz

coded safety switch
541080 PSEN cs3.1 1 actuator 
541180 PSEN cs4.1 1 actuator 
541053 PSEN cs3.1n 1switch 
541153 PSEN cs4.1n 1switch 
541103 PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit 
541003 PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit 
541203 PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit 
541009 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit 
541109 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 
541059 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 
541159 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 
541209 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 
541060 PSEN cs3.1p 1switch 
541210 PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit 
541211 PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit 
541061 PSEN cs3.1a 1switch 
541160 PSEN cs4.1p 1switch 
541064 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 
541161 PSEN cs4.1a 1switch 
541010 PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit 
541011 PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit 
541014 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit 
541110 PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit 
541111 PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit 
541253 PSEN cs4.2n 1switch 
541259 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 
541260 PSEN cs4.2p 1switch 
541261 PSEN cs4.2a 1switch 
541303 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators 
541380 PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator 
541382 PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator 
541353 PSEN cs3.19n 1 switch 
541383 PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator 
541304 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1&2 
541305 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2 
541062 PSEN cs3.1b 1 switch 
541012 PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1 1unit 
541162 PSEN cs4.1b 1switch 
   
540000 PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 
540005 PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 
540050 PSEN cs1.1p 1 switch 
540080 PSEN cs1.1 1 actuator 
540100 PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 
540105 PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 
540150 PSEN cs2.1p 1 switch 
540180 PSEN cs2.1 1 actuator 
540200 PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 
540003 PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 
540103 PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 
540053 PSEN cs1.1n 1switch 
540203 PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 
540153 PSEN cs2.1n 1switch 
540253 PSEN cs2.2n 1switch 
540353 PSEN cs1.19n 1 switch 
540382 PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator 
540383 PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator 
540380 PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator 
540303 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators 
540304 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2 
540305 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2 
   
533150 PSEN cable M8-8sf, 2m 
533151 PSEN cable M8-8sf, 5m 
533152 PSEN cable M8-8sf, 10m 
533153 PSEN cable M8-8sf, 20m 
533154 PSEN cable M8-8sf, 30m 
533155 PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 
533156 PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 
533157 PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 
540319 PSEN cable axial M12 8-pole 3m 
540320 PSEN cable axial M12 8-pole 5m 
540321 PSEN cable axial M12 8-pole 10m 
540322 PSEN cable angle M12 8-pole 3m 
540323 PSEN cable angle M12 8-pole 5m 
540324 PSEN cable angle M12 8-pole 10m 
540325 PSEN cable angle M12 8-pole 30m 
540326 PSEN cable axial M12 8-pole 30m 
540327 PSEN Y junction M8-M12/M12 
540328 PSEN Y junction M12-M12/M12 
540329 PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 
540331 PSEN T junction (auxiliary contact) M12 
540340 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 
540341 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 
540343 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 
540344 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 
540342 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 
540332 PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 
540333 PSEN cable M12-8sf, 20m 
540334 PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 
540335 PSEN cs3/cs4, PSEN ma1.4 actuator caps 
540347 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 
540345 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 
540346 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)