Relay Pilz, rơ le an toàn pilz
Pilz vietnam | rơ le giám sát Pilz PNOZ

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz

 Bảng danh sách kho Rơ le giám sát Pilz

Monitoring relays PMDsrange
   
   
837390 S3UM 230VAC UM 500/550VAC 
837395 S3UM 120VAC UM 440/480VAC 
838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC 
839400 S1MN Ex 24VAC/DC 2c/o 
839405 S1MN Ex 48VAC 2c/o 
839410 S1MN Ex 110VAC 2c/o 
839415 S1MN Ex 230VAC 2c/o 
839420 S1MN Ex 240VAC 2c/o 
839425 S1MN 400VAC 2c/o 
839600 S1MO Ex 24VAC/DC 2c/o 
839620 S1MO Ex 48VAC 2c/o 
839630 S1MO Ex 110VAC 2c/o 
839650 S1MO Ex 230VAC 2c/o 
839655 S1MO Ex 240VAC 2c/o 
839660 S1MO 400VAC 2c/o 
839725 S1MS Ex 48VAC 2c/o 
839740 S1MS Ex 110VAC 2c/o 
839760 S1MS Ex 230VAC 2c/o 
839765 S1MS Ex 240VAC 2c/o 
839770 S1MS 400VAC 2c/o 
839775 S1MS Ex 24VAC/DC 2c/o 
841000 PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC 
884100 S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC 
884110 S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC 
890000 S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC 
890010 S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC 
890020 S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC 
890030 S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC 
890040 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC 
890050 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC 
890060 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC 
890065 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC 0% 
890070 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC 
890071 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0 
890100 S1WP 18A 24VDC UM 0-120VAC/DC 
890110 S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC 
890120 S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC 
890130 S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC 
890140 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC 
890150 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC 
890160 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC 
890165 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC 0% 
890170 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC 
890200 S1PN 200-240VAC 2c/o 
890210 S1PN 400-500VAC 2c/o 
890220 S1PN 550-690VAC 2c/o 
490192 P3WP3P C/10A/230VAC 
490193 P3WP3P C/5A/400VAC 
840400 S1MN 24VAC/DC 2c/o 
840600 S1MO 24VAC/DC 2c/o 
840725 S1MS 48VAC 2c/o 
840415 S1MN 230VAC 2c/o 
840740 S1MS 110VAC 2c/o 
840410 S1MN 110VAC 2c/o 
840630 S1MO 110VAC 2c/o 
840405 S1MN 48VAC 2c/o 
840420 S1MN 240VAC 2c/o 
840650 S1MO 230VAC 2c/o 
840655 S1MO 240VAC 2c/o 
840760 S1MS 230VAC 2c/o 
840620 S1MO 48VAC 2c/o 
840765 S1MS 240VAC 2c/o 
840775 S1MS 24VAC/DC 2c/o 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)