Bảng danh sách kho Rơ le an toàn Pilz

 

Relay Pilz, rơ le an toàn pilz
Pilz vietnam | rơ le an toàn Pilz PNOZ

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz

 

  Rơ le an toàn
Product number Description
774060 PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o 
774061 PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o 
774062 PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o 
774063 PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o 
774064 PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o 
774065 PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o 
774066 PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o 
774067 PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o 
774070 PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so 
774071 PNOZ 16S 42VAC 24VDC 2n/o 2so 
774072 PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so 
774073 PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so 
774074 PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so 
774075 PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so 
774076 PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so 
774077 PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so 
777070 PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o 
777071 PNOZ 16SP 42VAC 24VDC 2n/o 
777072 PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o 
777073 PNOZ 16SP 110VAC 24VDC 2n/o 
777074 PNOZ 16SP 115VAC 24VDC 2n/o 
777075 PNOZ 16SP 120VAC 24VDC 2n/o 
777076 PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o 
777077 PNOZ 16SP 240VAC 24VDC 2n/o 
787070 PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 2n/o 
787071 PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o 
787072 PNOZ 16SP C 48VAC 24VDC 2n/o 
787073 PNOZ 16SP C 110VAC 24VDC 2n/o 
787074 PNOZ 16SP C 115VAC 24VDC 2n/o 
787075 PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o 
787076 PNOZ 16SP C 230VAC 24VDC 2n/o 
787077 PNOZ 16SP C 240VAC 24VDC 2n/o 
774406 PAD/SI 840/512I/5VDC 
775505 PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so 
775510 PU3Z 24VAC/DC 3n/o 1n/c 6so 
777949 PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so 
777950 PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so 
777951 PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC 
777959 PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated 
787949 PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so 
787950 PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so 
787951 PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC 
774015 PZW 30/110-120VAC 1n/o 2n/c 
774017 PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c 
774019 PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c 
774020 PZA 300/24VAC 1n/o 2n/c 
774021 PZA 300/42VAC 1n/o 2n/c 
774023 PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c 
774026 PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c 
774028 PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c 
774029 PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c 
774030 PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c 
774031 PZA 30/24VAC 1n/o 2n/c 
774035 PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c 
774038 PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c 
774040 PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c 
774041 PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c 
774042 PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c 
774044 PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c 
774048 PZW 3/230VAC 1n/o 2n/c 
774500 PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t 
774502 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t 
774504 PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix 
774505 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix 
774506 PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix 
774508 PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t 
774517 PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix 
Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)