Bảng danh sách kho Rơ le an toàn Pilz

 

Relay Pilz, rơ le an toàn pilz
Pilz vietnam | rơ le an toàn Pilz PNOZ

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz
Product number Description
774530 PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
774532 PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
774534 PNOZ XV3.1 0.5/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o fix 
774538 PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
774540 PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t 
774541 PNOZ XV3 300/24VAC 3n/o 2n/o t 
774542 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t 
774544 PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix 
774545 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix 
774547 PNOZ XV3 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix 
774548 PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t 
774550 PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
774552 PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
774554 PNOZ XV2.1 0.5/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix 
774558 PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
774610 PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t 
774612 PNOZ XV3.1 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t 
774618 PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t 
777500 PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t 
777502 PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t 
777503 PNOZ XV2P 1/24VDC 2n/o 2n/o fix 
777504 PNOZ XV2P 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix 
777510 PNOZ XV3P 30/24 VDC 3n/o 2n/o t 
777511 PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t 
777512 PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t 
777514 PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix 
777515 PNOZ XV3P 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix 
777517 PNOZ XV3P 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix 
777518 PNOZ XV3P 300/24VDC 3n/o 2n/o t 
777520 PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
777522 PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
777525 PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t fix 
777530 PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t 
777532 PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t 
777538 PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no 
777540 PNOZ XV2.1P 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
777542 PNOZ XV2.1P 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
777544 PNOZ XV2.1P 0.5/24-240VACDC 2n/o 2n/o fi 
777545 PNOZ XV2.1P 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix 
777547 PNOZ XV2.1P 10/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix 
777548 PNOZ XV2.1P 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
777600 PNOZ X2.1VP 0.75/24VDC 1so 2n/o fix 
777601 PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t 
777602 PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t 
787500 PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t 
787502 PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t 
787503 PNOZ XV2P C 1/24VDC 2n/o 2n/o fix 
787504 PNOZ XV2P C 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix 
787510 PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t 
787511 PNOZ XV3.3P C 30/24VDC 3n/o 2n/o t 
787512 PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t 
787518 PNOZ XV3P C 300/24VDC 3n/o 2n/o t 
787520 PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
787522 PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
787530 PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no 
787532 PNOZ XV3.1P C 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no 
787538 PNOZ XV3.1P C300/24-240VACDC 3no 1nc 2no 
787540 PNOZ XV2.1P C 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
787542 PNOZ XV2.1P C 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
787548 PNOZ XV2.1P C 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o 
787600 PNOZ X2.1VP C 0.75/24VDC 1so 2n/o fix 
787601 PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t 
787602 PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)