Bảng danh sách kho Rơ le an toàn Pilz

 

Relay Pilz, rơ le an toàn pilz
Pilz vietnam | rơ le an toàn Pilz PNOZ

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz

 

  Rơ le an toàn
Product number Description
   
778010 PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so 
788010 PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so 
774140 PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c 
774141 PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c 
774142 PZE 9 48VAC 8n/o 1n/c 
774143 PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c 
774148 PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c 
774150 PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c 
774580 PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix 
774581 PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix 
774582 PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix 
774583 PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix 
774584 PZE X4V 8/24VDC 4n/o 
774585 PZE X4 24VDC 4n/o 
774586 PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix 
774590 PZE X5V 3/48VDC 5n/o fix 
774592 PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix 
774593 PZE X5V 3/24VDC 5n/o fix 
774595 PZE X5 24VDC 5n/o 
777140 PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c 
777148 PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c 
777150 PZE X5P 24VDC 5n/o 2so 
777580 PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix 
777581 PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix 
777582 PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix 
777583 PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix 
777584 PZE X4VP8 24VDC 4n/o 
777585 PZE X4P 24VDC 4n/o 
777586 PZE X4VP4 24VDC 4n/o 
777587 PZE X4.1P 24VDC 4n/o 
777588 PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o 
787140 PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c 
787148 PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c 
787150 PZE X5P C 24VDC 5n/o 2so 
787580 PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix 
787581 PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix 
787582 PZE X4VP C 2/24VDC 4n/o fix 
787583 PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix 
787584 PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o 
787585 PZE X4P C 24VDC 4n/o 
787586 PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o 
787587 PZE X4.1P C 24VDC 4n/o 
787588 PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o 
374280 PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 
374281 PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 
374282 PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5 
374290 PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 
374291 PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 
374292 PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5 
375002 H-MONTAGESOCKEL P-75 
774090 COVER P-93 
774578 PPS 100-240VAC / 24VDC 
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)