Bảng danh sách kho Rơ le an toàn Pilz

 

Relay Pilz, rơ le an toàn pilz
Pilz vietnam | rơ le an toàn Pilz PNOZ

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz

 

  Rơ le an toàn
ID no Description
710001 PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c 
774130 PNOZ e1p 24VDC 2so 
774131 PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t 
774132 PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t 
774133 PNOZ e1.1p 24VDC 2so 
774137 PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t 
774138 PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t 
774139 PNOZ e3.1p 24VDC 2so 
774190 PNOZ e5.11p 24VDC 2so 
774191 PNOZ e5.13p 24VDC 2so 
774192 PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so 
774193 PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t 
774197 PNOZ e7p 24VDC 2 so 
784130 PNOZ e1p C 24VDC 2so 
784131 PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t 
784132 PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t 
784133 PNOZ e1.1p C 24VDC 2so 
784137 PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t 
784138 PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t 
784139 PNOZ e3.1p C 24VDC 2so 
784190 PNOZ e5.11p C 24VDC 2so 
784191 PNOZ e5.13p C 24VDC 2so 
784192 PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so 
784193 PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t 
784197 PNOZ e7p C 24VDC 2 so 
774198 PNOZ e8.1p 24VDC 2so 
784198 PNOZ e8.1p C 24VDC 2so 
774135 PNOZ e2.2p 24VDC 2so 
774136 PNOZ e2.1p 24VDC 2so 
784135 PNOZ e2.2p C 24VDC 2so 
784136 PNOZ e2.1p C 24VDC 2so 
774180 PNOZ e4.1p 24VDC 2so 
774181 PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t 
784180 PNOZ e4.1p C 24VDC 2so 
784181 PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t 
774195 Terminal block filter 1 
774196 Terminal block filter 2 
874130B PNOZelog Driver CD 
Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)