Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P10

 

050071 VAA-4E-G4-ZE

106364 NJ  1,5-8GM-N-V1

 

050074 VAA-4EA-G4-ZE/E2

106366 NJ  1,5-8GM-N-Y10509

Pepperl Fuchs Vietnam

050087 U-G1PP

106369 NJ  1,5-8GM-N-Y18488

 

050178 30-4031_A-512

106373 NJ  1,5-8-N-Y18812

 

050184 RVI78N-10CK2A31N-00060

106374 NJ  1,5-F-N

Pepperl Fuchs Germany

050323 20-2751-170

106377 NJ  2-11-N

 

050407 NBB2-6,5M30-E2

106378 NJ  2-11-N-G

 

050537 CBN5-F46-E1

106380 NJ  2-11-N-G 5M

 

050603 10-11351_R-1000

106381 NJ  2-11-N-G-910

Pepperl Fuchs Asia

050631 U-G2FF

106383 NJ  2-11-N-G-Y10326

 

050632 U-G3FF

106384 NJ  2-11-N-G-Y18621

 

050633 10-03222_R-1100

106388 NJ  2-11-N-Y14235

 

050639 VAZ-G4-B

106389 NJ  2-12GK-N

Pepperl Fuchs Italy

050642 VAZ-FK-CL1

106391 NJ  2-12GK-N-10M-Y

Pepperl Fuchs Vietnam

050643 VAZ-2FK-B1

106392 NJ  2-12GK-N-C92

 

050682 V1-W-N1-5M-PUR

106394 NJ  2-12GM-N

 

050807 IRI-KHD2-4HB6

106395 NJ  2-12GM-N 10M

Pepperl Fuchs Germany

051033 LSE 18-1,1-0,6-K2

106397 NJ  2-12GM-N-V1

 

051063 OBH200-L2-E4-V1

106398 NJ  2-12GM-N-Y08766

 

051065 OBT400-L2-E4-V1

106403 NJ  2-14GM-N-C50

 

051067 OBS6000-L2-E4-V1

106404 NJ  2-14GM-N-V1-Y19784

Pepperl Fuchs Vietnam

051157 VAZ-T1-FK-PG11

106405 NJ  2-F1-N

 

051184 30-4011_A-1000

106406 NJ  2-V3-N

 

051218 10-55351_R-1000

106407 NJ  2-V3-N-V5

Pepperl Fuchs Germany

051231 V17-G-2M-PUR

106413 NJ  4-12GK-N

 

051283 TC-V6S-V

106414 NJ  4-12GK-N 10M

 

051324 NBB2-6,5M25-E2-V3

106415 NJ  4-12GK-N 5M

 

051335 V3S-GM

106416 NJ  4-12GK-N-C92

Pepperl Fuchs Asia

051412 IPC02-20W

106422 NJ  4-12GM-N

 

051413 IPC02-30W

106423 NJ  4-12GM-N 10M

 

051414 IPC02-50W

106425 NJ  4-12GM-N 5M

 

051604 30-3601_A-500

106426 NJ  4-12GM-N-V1

Pepperl Fuchs Italy

051619 60-6721-889-Y51619

106427 NJ  4-12GM-N-Y19785

Pepperl Fuchs Vietnam

051666 RC10-14-N3

106429 NJ  4-30GM-N-200

 

051667 RC15-14-N3

106433 NJ  5-11-N

 

051914 RVI50N-09BK0A3TN-00600

106434 NJ  5-11-N 15M

Pepperl Fuchs Germany

051932 RVI50N-09BK0A3TN-00240

106435 NJ  5-11-N 5M

 

051968 CBN2-F46-E0

106437 NJ  5-11-N-G

 

051970 CBN2-F46-E2

106438 NJ  5-11-N-G  10M

 

051972 CBN5-F46-E0

106439 NJ  5-11-N-G 5M

Pepperl Fuchs Vietnam

051974 CBN5-F46-E2

106440 NJ  5-11-N-G 6M

 

051977 CBN10-F46-E0

106444 NJ  5-18GK-N

 

051979 CBN10-F46-E2

106445 NJ  5-18GK-N 10M

Pepperl Fuchs Germany

052006 10-12321_R-3000

106446 NJ  5-18GK-N 5M

 

052018 NBB2-8GM30-E2

106447 NJ  5-18GK-N-150

 

052019 NBB2-8GM25-E2-V3

106448 NJ  5-18GK-N-150 15M

 

052020 NBN3-6,5M30-E2

106450 NJ  5-18GM-N

Pepperl Fuchs Asia

052024 NBN3-6,5M25-E2-V3

106451 NJ  5-18GM-N 10M

 

052025 NBN3-8GM30-E2

106452 NJ  5-18GM-N 5M

 

052026 NBN3-8GM25-E2-V3

106453 NJ  5-18GM-N-V1

 

052028 NBB2-8GM30-E2-V1

106454 NJ  5-18GM-N-Y08838

Pepperl Fuchs Italy

052029 NBN3-8GM30-E2-V1

106456 NJ  6-22-N

Pepperl Fuchs Vietnam

052123 VAA-4EA-G6-ZE/E2

106458 NJ  6-22-N 5M

 

052130 VAA-4E-G6-ZE

106459 NJ  6-22-N-G

 

052247 NEB12-18GM50-E2 5M

106461 NJ  6-22-N-G 5M

Pepperl Fuchs Germany

052251 NJ 40+...+E2

106462 NJ  6-F-N

 

052253 NJ 30+...+E2

106464 NJ  8-18GK-N

 

052256 NJ 20+...+A2-T

106465 NJ  8-18GK-N 10M

 

052303 VAZ-PB-SIM

106466 NJ  8-18GK-N-150

Pepperl Fuchs Vietnam

052305 IVH-F61

106467 NJ  8-18GK-N-150-10M

 

052410 LME 18-2,3-0,5-K10

106470 NJ  8-18GM-N

 

052412 RVI50N-09BK0A3TN-01000

106471 NJ  8-18GM-N 5M

Pepperl Fuchs Germany

052483 V7-W

106472 NJ  8-18GM-N-V1

 

052488 VAA-2EA-K2-ZE/E2

106473 NJ 10-22-N-G

 

052531 10-11652_R-720

106475 NJ 10-30GKK-N

 

052582 30-4001_R-300

106476 NJ 10-30GK-N

Pepperl Fuchs Asia

052628 10-13231_R-100

106477 NJ 10-30GK-N 15M

 

052783 60-6701-40

106478 NJ 10-30GK-N 5M

 

052928 NBB2-8GM30-E3-Y52928

106479 NJ 10-30GK-N-D45

 

053249 NJ 50-FP-A2-B1-P1-V1-Y53249

106480 NJ 10-30GM-N

Pepperl Fuchs Italy

053281 NRB10-30GM50-E2-C-V1

106481 NJ 10-30GM-N 10M

Pepperl Fuchs Vietnam

053282 NRN15-30GM50-E2-C-V1

106482 NJ 10-30GM-N 5M

 

053378 NBB0,8-4M25-E2

106483 NJ 10-30GM-N-V1

 

053487 NBB0,8-4M25-E3

106484 NJ 10-F-N

Pepperl Fuchs Germany

053491 NBB0,8-5GM25-E2

106485 NJ 15-30GKK-N

 

053492 NBB0,8-5GM25-E3

106486 NJ 15-30GK-N

 

053498 NRB2-12GM45-E2-C-V1

106487 NJ 15-30GK-N 10M

 

053501 10-11556_R-1000

106488 NJ 15-30GK-N-150

Pepperl Fuchs Vietnam

053965 LCE 18-2,3-1,0-K10

106489 NJ 15-30GK-N-150-Y38977

 

054138 V1-G-N-10M-PUR

106491 NJ 15-30GM-N

 

054269 NJ  8-18GK-N-150-10M-Y54269

106493 NJ 15-30GM-N 2,5M (2.AF)

Pepperl Fuchs Germany

106501 NJ 25-50-N 5M

106494 NJ 15-30GM-N 2,5M

 

106504 NJ 50-FP-N-P1

106498 NJ 20-40-N

 

106507 LV36-Ex/40b/116

106499 NJ 25-50-N

 

106508 L36/LV36-Ex/40b/116

106500 NJ 25-50-N 15M

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)