Danh mục Hãng

Tư vấn mua hàng

Ms Liên - lien.ans@ansvietnam.com

Ms Liên - lien.ans@ansvietnam.com

0902937088

Mr Cảnh - canh.ans@ansvietnam.com

Mr Cảnh - canh.ans@ansvietnam.com

0938214498

Tin tức mới

Liên kết website

Thống kê

Đang online 47
Hôm nay 1,857
Hôm qua 1,105
Trong tuần 7,954
Trong tháng 30,234
Tổng cộng 1,686,010

Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P6

Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pepperl Fuchs
Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P6

Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P6

 

033199 NEB3-8GM50-E-V3

088757 NJ 15+U1+W4

Pepperl Fuchs Asia

033260 NJ  0,8-4-25-E

088758 NJ 20+U1+W4

 

033262 NJ  0,8-5GM25-E

088759 NJ 30+U1+W4

 

033376 NJ  1,5-8GM50-E

088760 NJ 40+U1+W4

 

033421 NJ  1,5-6,5-50-E

088773 MLV13-54/30/40b/73c

Pepperl Fuchs Italy

033423 NJ  2-8GM50-E

088776 MLV13-54/32/40b/73c

Pepperl Fuchs Vietnam

033425 NJ  2-6,5-50-E

088777 MLV13-54/32/40b/95

 

033486 V1-W-10M-PVC

088778 MLV13-8-400/30/40b/115

 

033499 NCN100-F23-E2-V1

088781 MLV13-8-400/32/40b/115

Pepperl Fuchs Germany

033552 MH 04-2681F

088782 MLV13-8-400/32/40b/73c

 

033595 ELG600-K11X-M-500-07-9146

088802 LV39/32/40a/82a/116

 

033596 V1-W-N-5M-PUR

088803 LD39/116

 

033674 NBN15-30GM60-WÖ-T-Y3367

088805 LD39/LV39/32/40a/82a/116

Pepperl Fuchs Vietnam

033695 UJ3000+U1+8B+RS

088806 LA39/LK39/31/40a/116

 

033769 MVH2000-F15

088807 LA39/LK39-Z/31/40a/116

 

033770 MVI-D2-2HRX

088808 LA39/116

Pepperl Fuchs Germany

033771 MVK-5

088809 LK39/31/40a/116

 

033772 MVK-10

088810 LK39-Z/31/40a/116

 

033773 MVK-20

088813 RL39-55/32/35/40a/82a/116

 

033774 MVK-30

088814 RLK39-55/31/35/40a/116

Pepperl Fuchs Asia

033778 UJ6000-FP-8B+RS

088815 RLK39-55-Z/31/35/40a/116

 

033808 V1-W-5M-PUR

088816 RL39-54-AS-I/116

 

033831 V1-W-E2-2M-PUR

088817 RL39-54-AS-I/73c

 

033871 V1-G-N-8M-PUR

088818 RL39-54/30/40a/116/126a

Pepperl Fuchs Italy

033911 FJ  6-110-A2-V1-Y33911

088819 RL39-54/30/40a/73c/126a

Pepperl Fuchs Vietnam

033912 FJ  7-A2-V1-Y33912

088820 RL39-54/32/40a/82a/116

 

033930 V1-W-20M-PVC

088821 RL39-54/32/40a/73c/82a

 

033968 SJ  5-K-E2-Y33968

088822 RLK39-54/31/40a/116

Pepperl Fuchs Germany

034122 LME 18-2,3-1,0-K10

088823 RLK39-54-Z/31/40a/116

 

034131 V1-W-N-25M-PUR

088825 RL39-8-2000/32/40a/82a/116

 

034138 U-G1P

088827 RLK39-8-2000/31/40a/116

 

034267 V1-W-E2/E3-5M-PUR

088828 RLK39-8-2000-Z/31/40a/116

Pepperl Fuchs Vietnam

034288 VAZ-DK-G1

088829 RL39-8-800-AS-I/116

 

034312 V1-W-E-5M-PUR

088830 RL39-8-800/30/40a/116/126a

 

034405 V1-G-N-25M-PUR

088831 RL39-8-800/32/40a/82a/116

Pepperl Fuchs Germany

034419 V1S-G-2M-PUR

088833 RLK39-8-800/31/40a/116

 

034441 V1-W-A2-5M-PUR

088834 RLK39-8-800-Z/31/40a/116

 

034442 V1-G-5M-PUR

088900 NBB5-18K12-E2

 

034449 NBB5-18GM60-WS-V13

088901 NBB5-18K12-E3

Pepperl Fuchs Asia

034492 LMR 18-2,3-0,25-K3

088902 NBN8-18K12-E2

 

034536 V1-G-N-5M-PUR

088903 NBN8-18K12-E3

 

034568 VAZ-PG11-FKD

088914 VBA-2E2A-G4-ZE/E2

 

034712 NJ  2-F1-E2

089212 NBB2-12GM40-Z3-V1

Pepperl Fuchs Italy

034713 NJ  4-F1-E2

089213 NBN4-12GM40-Z3-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

034714 NJ  4-F1-US

089214 NBB5-18GM40-Z3-V1

 

034880 LSR 18-3,2-0,5-K10

089215 NBN8-18GM40-Z3-V1

 

034914 NJ  2-F1-US

089216 NBB10-30GM40-Z3-V1

Pepperl Fuchs Germany

034915 NJ  4-F1-UÖ

089217 NBN15-30GM40-Z3-V1

 

035065 NJ 15-30GM50-E2 10M

089250 NCB2-12GM40-Z0

 

035071 V1-G-2M-PVC

089252 NCN4-12GM40-Z0

 

035073 V1-G-5M-PVC

089254 NCB2-12GM40-Z1

Pepperl Fuchs Vietnam

035074 V1-G-10M-PVC

089255 NCB2-12GM40-Z1-V1

 

035100 VAA-4A-K3-R

089256 NCN4-12GM40-Z1

 

035118 NJ 15+U1+A2-T-V1

089257 NCN4-12GM40-Z1-V1

Pepperl Fuchs Germany

035142 UH3-KHD2-4I

089258 NCB5-18GM40-Z0

 

035143 UH3-KHD2-4E5

089260 NCN8-18GM40-Z0

 

035172 IA  5-18GM60-I3-V1-Y35172

089262 NCB5-18GM40-Z1

 

035191 V1-W-E2-15M-PUR

089263 NCB5-18GM40-Z1-V1

Pepperl Fuchs Asia

035250 NJ  2-F1-E2-V3

089264 NCN8-18GM40-Z1

 

035251 NJ  4-F1-E2-V3

089265 NCN8-18GM40-Z1-V1

 

035275 NJ  8-18GM50-E2 10M

089266 NCB10-30GM40-Z0

 

035317 NBB5-18GM60-WS 10M

089268 NCN15-30GM40-Z0

Pepperl Fuchs Italy

035322 V15-G-2M-PVC

089270 NCB10-30GM40-Z1

Pepperl Fuchs Vietnam

035491 V31-WM-5M-PUR

089271 NCB10-30GM40-Z1-V1

 

035498 V31-GM-5M-PUR

089272 NCN15-30GM40-Z1

 

035507 NBB10-30GM50-E2 10M

089273 NCN15-30GM40-Z1-V1

Pepperl Fuchs Germany

035513 NJ 10-30GK-E2-T 10M

089281 NBN30-L2-B3B-V1

 

035533 NJ 10-30GM50-E2 5M

089516 NBB2-8GM40-E0-V1

 

035600 NJ 10-30GK50-E2 10M

089528 NBB4-12GM50-E2-V1-Y89528

 

035625 V3-WM

089541 NBN2-8GM50-E2  5M

Pepperl Fuchs Vietnam

035626 V3-GM

089547 NBN4-F29-E2-3M-Y89547

 

035634 NCN40+U1A+B3-Y35634

089556 NBN15-30GM50-E2 5M

 

035749 NJ  2-12GK40-E2-T-Y35749

089560 NJ  2-12GK40-E2 5M KA

Pepperl Fuchs Germany

035750 NJ  2-12GM40-E3 5M KA

089569 NBB4-12GM50-E2 5M

 

035756 NJ  2-8GM40-E2 3,5M

089585 NBB2-8GM40-E2-V3

 

035794 NJ  2-F1-E2  5M KA

089599 NBN4-12GM50-E3-8M-Y8959

 

035795 NJ  4-F1-E2 6M

089656 NBB5-18GM50-E2 10M

Pepperl Fuchs Asia

035873 NBB1,5-8GM25-E0

089660 NBB2-8M35-E2-Y089660

 

035877 NJ 15-30GK50-A2 10M

089661 NJ  6-F-E2 10M

 

035897 NJ  5-18GM50-E2 10M

089865 NBN4-F29-E2 5M

 

035947 NJ 15/2+U1+E8-V1

089883 NJ 40+U1+E2-V1

Pepperl Fuchs Italy

035962 UB2000-30GM-H2

089902 NBN4-F29-E2-C

Pepperl Fuchs Vietnam

036028 MVH500-F15

089903 NBB2-12GK60-E2 5M PUR

 

036070 LMR 18-2,3-2,0-K5

089905 NBB5-18GM50-E2-V1-Y089905

 

036078 NJ  8-18GM50-A2 10M

089922 NBB1,5-8GM50-E2-Y89922

Pepperl Fuchs Germany

036181 LME 18-2,3-1,0-K3

089923 NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923

 

036191 NBB1,5-8GM40-E2-V1-Y36191

089925 NBN4-12GM50-E2-V1-Y89925

 

036310 NJ  5-18GM50-E2-T-V1-Y

089926 NBB5-18GM50-E2-5M-Y89926

 

036330 V1-W-E2-20M-PUR

089927 NBN8-18GM50-E2-V1-Y8992

Pepperl Fuchs Vietnam

036331 NJ 15+U1+2E2-NE/FE

089929 NBB15-30GM95-E2-Y89929

 

036356 V1-G-20M-PVC

089937 NBN4-F29A-E2-C-Y89937

 

036367 U1-V1

089944 NBN4-F29A-E2-C

Pepperl Fuchs Germany

036504 NJ  8-18GM-N-V1-Y36504

089950 NJ  4-12GK40-E2 10M KA

 

036514 NRB15-L1-E2-V1

089951 NJ 30+U1+A2-V1

 

036605 UC3000+U9+E6+R2

089953 NBB1,5-8GM50-A2-V1

 

036606 UC3000+U9+E7+R2

089958 NBB2-12GM40-E3-V1-Y89958

Pepperl Fuchs Asia

036683 NJ 15+U1+W

089964 NBN8-18GM80-E2-5M-Y89964

 

036684 NJ 20+U1+W

089969 NJ  1,5-6,5-40-E2-5M

 

036685 NJ 30+U1+W

090011 AB-30

 

036686 NJ 40+U1+W

090012 AB-18

Pepperl Fuchs Italy

036694 NBB2-V3-E2 10M KA

090013 AB-12

Pepperl Fuchs Vietnam

036708 ST 03

091198 BF 5-30

 

036723 NJ 30+U1+E2-V1

091457 CM-08

 

036814 VAA-4A-G5-V2-EX

091458 CM-12

Pepperl Fuchs Germany

036869 BF 22

091459 CM-18

 

036878 UB3000+U9+H3

092337 CM-30

 

036899 IVI-KHD2-4HD3

092390 PA-02

 

036901 NJ 15+U1+A2-V1

092478 KHD2-IVI-AB1

Pepperl Fuchs Vietnam

036958 OCS3000-M1A-B3

092733 M-105

 

037017 KLR 00-2,2-2,0-K40

093064 NJ20+U4+E2-BHMS 4

 

037041 V1-W-N-10M-PUR

093779 PB-D02-008-6

Pepperl Fuchs Germany

037062 SJ 15-E-Y37062

93865

 

037094 OCS3000-M1A-B3-V1

93866

 

037141 V1-W-A0-5M-PUR

094003 NMB2-12GM75-E2-FE-V1

 

037236 NCB5-18GM60-B3

094004 NMB2-12GM75-E2-NFE-V1

Pepperl Fuchs Asia

037238 NCN8-18GM60-B3

094008 NMB5-18GM65-E0-NFE-V1

 

037338 NJ  4-12GM40-E2-V1-Y373

094009 NMB5-18GM55-E2-FE

 

037645 CJ 10-30GM-WS

094011 NMB5-18GM65-E2-FE-V1

 

037646 CJ 10-30GM-WÖ

094023 NMB5-18GM85-US-FE-V12

Pepperl Fuchs Italy

037662 NCB2-12GM60-B3-V1

094024 ONFERROUS METAL SENSING

Pepperl Fuchs Vietnam

037664 NCB5-18GM60-B3-V1

094047 NMB8-30GM65-E0-NFE-V1

 

037694 NJ 15-30GK50-E2 30M

094048 NMB8-30GM65-E2-FE-V1

 

037712 MB-F32-A2

094312 NMB 5-18GM65-Z0-FE-V1

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 

0902.937.088 | Ms Liên|

Email : lien.ans@ansvietnam.com

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email : canh.ans@ansvietnam.com

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Hình ảnh

Danh sách các hãng cung cấp thiết bị