Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P7

 

Pepperl Fuchs Germany

037715 NJ  2-12GM40-E2-V1-Y377

094776 NMB2-12GM75-Z3-FE-V1

 

037829 UC3000+U9+IUE2+R2

095045 81-14331-25

 

037853 NBN3-F25-E8-V1

095098 PL2-F25-E8-K

 

037963 NJ 10-30GK50-E2 15M

095100 PL4-F25-E8-K

Pepperl Fuchs Vietnam

038045 NJ 15+U1+E2-V1

095124 NCN3-F31-N4-V16-K

 

038094 OCT500-M1A-B3-V1

095153 RVI50N-09BK0A3TN-00500

 

038095 OCT2000+U1A+B3-V1

095279 V1-G-Q2

Pepperl Fuchs Germany

038141 NBN3-F25F-E8-V1

095280 V1S-G-Q2

 

038156 CJ 10-30GM-E

095286 SC2-N0-GELB

 

038157 CJ 10-30GM-E2

095288 SC2-N0-GRUEN

 

038158 CJ 10-30GM-E2-V1

095327 NCN15-30GM70-B3-V1

Pepperl Fuchs Asia

038159 CJ 10-30GM-A

095395 NRN4-12GM45-E2-C-V1

 

038160 CJ 10-30GM-A2

095492 10-052A1_R-500-Y95492

 

038166 CJ 10-30GM-A2-V1

095505 MHW 01 07-8287E

 

038245 LCE 18-1,9-1,0-K10

095506 VAA-2*EA-G2-ZE/E2

Pepperl Fuchs Italy

038249 V1-G-N-15M-PUR

095528 OLT1300-F22-A2-V15-Y95528

Pepperl Fuchs Vietnam

038250 V1-W-N-15M-PUR

095725 IPT-FP

 

038274 LCR 18-3,2-1,5-K5

095726 U-P6-R4

 

038438 VAZ-G6F-V1

095730 U-P6-B6

Pepperl Fuchs Germany

038439 VAZ-G6F-W2M

095759 10-35636_R-1256

 

038635 NRN20-L1-E2-V1

095827 NBB20+U1+B3B

 

038636 IDC-12-1K

095828 NBN30+U1+B3B

 

038637 IDC-15-1K

095829 NBN40+U1+B3B

Pepperl Fuchs Vietnam

038638 IDC-24-1K

095903 RC15-14-N0-Y95903

 

038656 IDC-8-1K

095910 RC15-14-N0

 

038657 IDC-10-1K

095912 RC10-14-N0

Pepperl Fuchs Germany

039001 OJH-F59

095957 RVI78N-10CK2A31N-00010

 

039008 V1S-W-2M-PVC

095961 10-1165X_R-1024

 

039034 NJ 15+U1+E2-C-V1

096145 LME 18-2,3-0,8-K9

 

039204 V15-W-15M-PUR

096194 VBP-HH1

Pepperl Fuchs Asia

039389 NJ  0,8-5GM25-E2-V3

096215 10-11631_R-1250

 

039484 IDC-30F-EXIA-1K

096228 10-11651_R-1250

 

039485 IDC-30GK-EXIA-1K

096295 SB3,5-E2 BLAU

 

039486 IDC-30GK-1K

096360 ORR50G

Pepperl Fuchs Italy

039532 NJ 40-FP-A2-B1-P1-V1

096398 14-14361-1500

Pepperl Fuchs Vietnam

039608 UB6000-FP-H3

096419 OFR2500/50

 

039610 UC6000-FP-E6-R2-P5

096462 RVI50N-09BK0A3TN-00100

 

039760 MTO-C1

096504 V1-W-N4-10M-PVC

Pepperl Fuchs Germany

039761 MTM-C1

096532 MH 01-M18

 

039762 MTT-S1

096549               9416-05M-08P-S10

 

039764 MTA-C1V1

096566 CCN5-F46A-E2

 

039765 MTA-C1V2

096569 RVI78N-10CALA31N-05000

Pepperl Fuchs Vietnam

039955 NJ  4-11-A-Y39955

096665 UC300-30GM-E6R2-K-V15

 

040066 V1-W-10M-PUR

096666 UC1000-30GM-E6R2-K-V15

 

040134 V3-WM-E2-10M-PUR

096730 IPC10-20W

Pepperl Fuchs Germany

040190 IVI-KHD2-4HRX

096733 VAZ-2T5-G2

 

040206 PZ40-Y40206

096745 V1-G-1M-PUR-V1-W

 

040402 LCR 18-2,7-1,0-K9

096968 NJ  0,2-10GM-N-5M-Y96968

 

040612 9412

097009 NJ  0,6-3-22-E2-Y97009

Pepperl Fuchs Asia

040613 9414A

097260 NRN20-30GM50-E2-C-V1

 

040614 9414B

097308 10-71251_R-1500

 

040615 9415

097417 20-2751-26

 

040616 9416

097450 UB-PROG2

Pepperl Fuchs Italy

040617 9101, 12

097452 OMH-01

Pepperl Fuchs Vietnam

040619 9401 6*6

097461 OMH-02

 

040621 9402 6*6

097631 NCN3-F31K-N4

 

040625 04-AFG0A

097633 NCN3-F31K-N4-K

Pepperl Fuchs Germany

040676 UC3000+U9+IUE0+R2

097634 NCN3-F31K-N4-V1-V1

 

040677 UC6000-FP-E7-R2-P5

097637 NBN3-F31K-E8

 

040678 UC6000-FP-IUE2-R2-P5

097638 NBN3-F31K-E8-K

 

040679 UC6000-FP-IUE0-R2-P5

097724 IPC03-20W

Pepperl Fuchs Vietnam

040727 OSP18A

097730 IPC03-30W

 

040728 OSP18B

097850 RVI50N-09BK0A3TN-00360

 

040784 LME 18-2,3-5,0-K4

097900 DA5-IU-2K-V

Pepperl Fuchs Germany

040799 NJ  5-18GM50-A2 10M

097901 KCT-6S-C

 

040812 MB-F32-A2-V1

097902 KCM-70-C

 

040878 LME 18-2,3-8,0-K4

097903 KCM-70-V

 

040921 VAZ-FK-S-YE

097905 KCM-51-C

Pepperl Fuchs Asia

040922 VAZ-FK-S-BK

097906 KCM-51-V

 

040923 VAZ-FK-R-YE

097907 KCM-70A-C

 

040924 VAZ-FK-R-BK

097909 KCM-70A-V

 

041125 LME 18-2,3-0,5-K4

097966 UB500-30GM-E4-V15

Pepperl Fuchs Italy

041220 V13-W-10M-PUR

097967 UB500-30GM-E5-V15

Pepperl Fuchs Vietnam

041468 UC500+U9+IUE2+R2

097968 UB2000-30GM-E4-V15

 

041469 UC500+U9+E6+R2

097969 UB2000-30GM-E5-V15

 

041480 NBN3-F25L-E2-V1

097970 UB4000-30GM-E4-V15

Pepperl Fuchs Germany

041505 CJ 40-FP-W-P1

097972 UB4000-30GM-E5-V15

 

041560 UH3-T1-KT

097973 UB6000-30GM-E4-V15

 

041562 MTO-C2

097974 UB6000-30GM-E5-V15

 

041563 MTM-C2

098021 9313-3

Pepperl Fuchs Vietnam

041940 NBN3-F25-E8-0,14

098136 RVI78N-10CALA31N-01024

 

041941 NBN3-F25-E8-5M

098168 CCN5-F46A-E0

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)