Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P8

 

042327 VAA-4E-KF2-ZE

098238 LME 18-1,9-2,0-K4

Pepperl Fuchs Germany

042374 V3-WR-10M-PUR

098293 RVI50N-09BK0A3TN-00300

 

042411 IPC02-C1

098454 U-G1FA

 

042414 IPC03-C1

098455 U-G1FFA

 

042418 LSR 18-3,2-1,5-K6

098491 OBT200-L2F-E5-V1

Pepperl Fuchs Asia

042464 DM 06-05 NDFEB

098675 10-71231_R-50

 

042465 DM 10-10 NDFEB

098710 V1-W-1M-PUR-V1-G

 

042685 V1-WV2A-PG9-Y42685

098743 OMH-04

 

042712 OCS2000G-F22-A0-V15

098769 RVI78N-10CALA31N-00050

Pepperl Fuchs Italy

042751 V1-G-IVH

098849 V1-G-0,6M-PUR-V1-G

Pepperl Fuchs Vietnam

042759 NBB6-F-B3

098850 V1-G-1M-PUR-V1-G

 

042774 NBN8-18GM80-E-3,5M-Y42774

098851 V1-G-2M-PUR-V1-G

 

042783 NBN30-L2-B3-V1

098852 V1-G-5M-PUR-V1-G

Pepperl Fuchs Germany

042838 ORR48/32

098853 V1-W-0,6M-PUR-V1-G

 

042873 RVI78N-10CK2A31N-01200

098854 V1-W-2M-PUR-V1-G

 

042986 CJ  8-18GM-E2-V1

098855 V1-W-5M-PUR-V1-G

 

043046 V1-W-N4-5M-PVC

098873 V17-G-5M-PUR

Pepperl Fuchs Vietnam

043047 V1-G-N4-5M-PVC

098887 LCE 18-2,3-5,0-K2

 

043088 BT37

098934 NCB10-30GM70-B3-V1

 

043089 MH5-F25-Y43089

099027 9414A-03M-05P-S10

Pepperl Fuchs Germany

043090 MH20-F25-Y43090

099029     9414A-05M-05P-S10

 

043151 LCR 18-3,2-0,5-K4

099100 U-P6-B5

 

043249 VAG-PB-G4F-R4

099166 10-51556_R-5000

 

043261 IVI-KHD2-4HB6

099287 OBV10-F59-E22-0,1M-V1

Pepperl Fuchs Asia

043391 LCE 18-1,1-1,0-K13

099334 U-G1F

 

043419 V1-W-A2-10M-PUR

099335 U-G1FF

 

043421 V1-W-A2-15M-PUR

099512 10-51551_R-1250

 

043427 NBB1,5-8GM25-E2 10M

099519 VAZ-SW-ACT32

Pepperl Fuchs Italy

043662 VAR-G3F

099557 OCD6000-F62-R4-V15

Pepperl Fuchs Vietnam

043678 BT32-F25-0

099582 V16S-G

 

043679 BT34-F25-2

099583 V16-G

 

043680 BT33-F25-0

099597 VAZ-PK-1,5M-V1-G

Pepperl Fuchs Germany

043682 BT34-F25-3

099774 V15-G-PG9

 

043683 BT34-F25-4

099782 10-23651_R-1000

 

043963 MH-L

102157 UC500-30GM-E6R2-V15

 

044186 MJ 35-F12-1N 5M

102158 UC500-30GM-E7R2-V15

Pepperl Fuchs Vietnam

044365 OMH-MLV11
Montagehilfe MLV11

102159 UC2000-30GM-E6R2-V15

 

044396 V1-W-5M-PVC-Y44396

102160 UC2000-30GM-E7R2-V15

 

044565 PL1-F25-E8-S

102161 UC4000-30GM-E6R2-V15

Pepperl Fuchs Germany

044635 VAG-MOD+-K5-R4

102162 UC4000-30GM-E7R2-V15

 

044702 SB 40-60 09R

102163 UC6000-30GM-E6R2-V15

 

044756 OMH-MLV11-K

102164 UC6000-30GM-E7R2-V15

 

044789 SB 60-80 09R

102179 NCN40+U1+A0

Pepperl Fuchs Asia

044790 SB 70-90 09R

102187 14-14361-1000

 

044792 SBS 100 10R

102337 TLG45-KX-S-500

 

044801 9278

102352 VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

 

044828 UC300-30GM-IU-V1

102688 NEN6-8GM45-E2-V1

Pepperl Fuchs Italy

044856 NCN40+U1+E0

102689 NEN10-12GM50-E2-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

044857 NCN40+U1+E2

102690 NEN20-18GM50-E2-V1

 

044858 NCN40+U1+A2

102691 NEN40-30GM60-E2-V1

 

044904 NJ 15+...+E2

102805 10-12211_R-1500

Pepperl Fuchs Germany

044905 NJ 20+...+E2

102858 UC-30GM-Temp

 

044909 NJ 30+...+A2

102859 UC-30GM-Prog

 

044927 RVI78N-10CK2A31N-00100

102860 UC-F43-R2

 

044988 NCN3-F25-SN4-0,14

102925 NBN3-FXS7-3E2-2V1-Y102925

Pepperl Fuchs Vietnam

044989 NCN3-F25-SN4-V1

102935 LSE 18-2,3-0,5-K9

 

044995 42306A

102997 IPC03-20K1

 

044996 42306B

103027 RVI50N-09BK0A3TN-00030

Pepperl Fuchs Germany

044997 42306C

103082 V1-G-10M-PUR

 

044998 42308A

103104 07-8763B

 

044999 42308B

103125 MH 03-U1/L

 

045000 42308C

103126 MHZ 03-U1/L

Pepperl Fuchs Asia

045001 42312A

103340 KW-6/6

 

045002 42312B

103362 V3-GM-10M-PVC

 

045003 42312C

103492 UC500-D1-3K-V7

 

045008 9426

103528 VAA-2E-G4-SN

Pepperl Fuchs Italy

045011 9429

103705 VAN-115/230AC-K7-DN

Pepperl Fuchs Vietnam

045018 9401 10*10

103706 VAN-24DC-K6

 

045019 9401 12*12

103716 VAN-G4-PE

 

045020 9410 6*6

103847 10-23651_R-400

Pepperl Fuchs Germany

045021 9410 10*10

103849 21-211B0-250

 

045022 9410 12*12

103942 CJ  4-12GM-E2 5M

 

045023 9409 6*6

103947 9416

 

045024 9409 10*10

103948 9416C

Pepperl Fuchs Vietnam

045025 9409 12*12

103949 9416L

 

045028 9310-3

103950 9420

 

045029 04-AFG3

103951 9424

Pepperl Fuchs Germany

045037 9300

104022 V3-WM-2M-PUR

 

045038 9311

104092 UC500-30GM-IUR2-V15

 

045040 9250

104093 UC2000-30GM-IUR2-V15

 

045042 9312-3

104094 UC4000-30GM-IUR2-V15

Pepperl Fuchs Asia

045046 9109, 6

104095 UC6000-30GM-IUR2-V15

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)