Bộ giải mã xung Encoder TR-electronic

Công ty chúng tôi cung cấp các loại encoder của hãng TR-electronic :

  • Bộ chuyển đổi xung tín hiệu TR-electronic
  • Bộ đếm xung TR-electronic
  • Bộ mã hóa xung Encoder TR-electronic
  • Bộ giải mã xung Encoder TR-electronic

Tại Việt nam với giá cả và chất lượng tốt!

Bộ giải mã xung Encoder TR-electronic

Kho hàng Bộ giải mã xung Encoder TR-electronic:

No Mã encoder Hãng
1 Absolute rotary encorder Code: 171-50055, Description: ZE65M*4096/4096 VXXX push pull 50ZB12FLnumber of steps 4096 ; revolutions 4096Interface parallel / alternatively cams; Code programmableSupply voltage 11-27V ; Output level 11-27VProtection class IP65 ; Flange type ZB50Shaft design 12FL/24 ; Drawing no. 04-350-067 TR electronic – Germany
2 Bộ giải mã xung encoder Code: CDV75M-00037

Description: CDV75M*8192/32768 PB 50/D75ZB10NT+FS
number of steps 8192 ; revolutions 32768
Profibus/Profisafe interface ; Standard EN 61508
Standard EN 62061 / EN ISO 13849 ; increments 4096
Signals K1+K2+Neg ; signal level 5V ; Supply voltage 11V..27V
Protection class IP65 ; Drawing No. 04-CDV75M-M0020

TR electronic – Germany
3 Code: CDV75M-00037
Description: CDV75M*8192/32768 PB 50/D75ZB10NT+FS
number of steps 8192 ; revolutions 32768
Profibus/Profisafe interface ; Standard EN 61508
Standard EN 62061 / EN ISO 13849 ; increments 4096
Signals K1+K2+Neg ; signal level 5V ; Supply voltage 11V..27V
Protection class IP65 ; Drawing No. 04-CDV75M-M0020
TR electronic – Germany
4 Code: CDV75M-00037
Description: CDV75M*8192/32768 PB 50/D75ZB10NT+FS
number of steps 8192 ; revolutions 32768
Profibus/Profisafe interface ; Standard EN 61508
Standard EN 62061 / EN ISO 13849 ; increments 4096
Signals K1+K2+Neg ; signal level 5V ; Supply voltage 11V..27V
Protection class IP65 ; Drawing No. 04-CDV75M-M0020
TR electronic – Germany
5 Model: CEV58M-00442
CEV58M*8192/4096 EPN 36ZBD65
TR electronic – Germany
6 Code: 5800-00027
Profibus 50ZB4Kant6x9 CE58S*8192/1 V000
Drawing number: 04-5800-M0017
TR electronic – Germany
7 Model: HEV65M-00339
Encoder / Drehgeber HEV65M*1024/4096 SSI
(Old: 205-00339)
TR electronic – Germany
8 CEV65M-01542
Encoder
CE65M*8192/4096 V001 Profibus DP
36ZB10FL
(Model CE-65-M, Art No. 110-01542)
TR electronic – Germany
9 Code: CES58M-00015

Code: IEH58-00002

219-00448
IE 58A*10000

drawing number 04-010-448
(IE58A 10000I/U 500mm/U
Airno: 219-00448)

Replaced by: CEV65M-01460
(Encoder CE65M
Art. No. 110-01460)

219-00292 IE58A
(Type: IE 58 A
P/N: 134143)

TR electronic – Germany

Liên hệ: Mr Cảnh

Phone: 0938.214.498

Xem thêm về danh mục Encoder của chúng tôi tại đây!

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)