ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Proxitron  sau:

Tổng Quan :

KKL 020,05 G Cảm biến điện dung Chuyển Sn 20 mm không xả nước, 20-250 V AC / DC, NO, ngắn mạch bảo vệ, nhà ở chủ đề nhựa M30, 2 m cáp

 Thông số kỹ thuật :

Type KKL 020.05G
Cable kết nối 2m PVC Art No. 2378B
Tầm đo 20 mm
Ngõ ra NO (thường hở)
Nguồn 20 – 250 Vac/dc
Tần số 50/60Hz
Dòng 5 – 300 mA
Bảo vệ IP 65
Nhiệt độ làm việc -25 ~ 70 deC
Kích thước M30, M18

Hình ảnh :

Bảng giá :

Art. No type
2471B-5 IKZ 506.21 GH                      
2471A IKZ 506.23 GH                      
2471C IKZ 506.23 GH                      
2471A-5 IKZ 506.23 GH                      
2471C-5 IKZ 506.23 GH                      
2471A-10 IKZ 506.23 GH                      
2471A-20 IKZ 506.23 GH                      
2471C-10 IKZ 506.23 GH                      
2.47E-12 IKZ 506.23 GH SF                   
2471D IKZ 506.23 GH1 SF                  
2471D-10 IKZ 506.23 GH1 SF                  
2491A IKZ 801.23 GH                      
2485A IKB 080.38 G                       
2130G IKE 100.04 G                       
2130E IKE 100.05 G                       
2130H IKE 100.05 GH                      
2127G IKE 100.31 G                       
2127E IKE 100.33 G                       
2127K IKE 100.33 GS4                     
2127J IKE 100.38 G                       
2127J-4 IKE 100.38 G                       
2127L IKE 100.38 GH                      
2044M IKK 060.05 G                       
2046C IKK 060.33 GS4                     
2046H IKK 060.38 GD                      
2046A IKK 060.38 GS4                     
2046F IKK 060T.38 G                      
2046G IKK 060T.38 GD                     
2046E IKK 060T.38 GS4                    
2024H IKM 070.04 G                       
2024F IKM 070.05 G                       
2018A IKM 070.30 G                       
2021F IKM 070.31 G                       
2020A IKM 070.32 G                       
2021D IKM 070.33 G                       
2021D-5 IKM 070.33 G                       
2021D-10 IKM 070.33 G                       
2021J IKM 070.38 G                       
2021I IKM 070.38 GS4                     
2021K IKM 070T.38 GS4                    
2025A IKMN 070.05 G                      
2025A-5 IKMN 070.05 G                      
2349D IKN 060.04 G                       
2052K-5 IKN 060.04 MG                      
2349B IKN 060.05 G                       
2349E IKN 060.05 GD                      
2052C-5 IKN 060.05 MG                      
2052D-5 IKN 060.05 MGH                     
2052M-5 IKN 060.05 MGHP                    
2345B IKN 060.31 G                       
2347B IKN 060.33 G                       
2049D-5 IKN 060.33 MG                      
2049D-10 IKN 060.33 MG                      
2049C-5 IKN 060.33 MGH                     
2049P-10 IKN 060.38 G                       
2448A IKN 060.38 GS4                     
2049F-5 IKN 060.38 MG                      
2448B IKN 060T.38 GS4                    
2049Y-5 IKN 060T.38 MG                     
2052P IKN 070.04 G                       
2052N IKN 070.05 G                       
2052N-5 IKN 070.05 G                       
2052T-5 IKN 070.05 G F1                    
2052B IKN 070.05 G S5                    
2052R IKN 070.05 G SA1                   
2052V-5 IKN 070.05 GH                      
2052U-5 IKN 070.05 GH F1                   
2049K IKN 070.31 G                       
2049O IKN 070.31 GS4                     
2048A IKN 070.32 G                       
2049Q IKN 070.33 G                       
2052Q IKN 070.38 G                       
2052Q-5 IKN 070.38 G                       
2052Q-10 IKN 070.38 G                       
2052Q-15 IKN 070.38 G                       
2052S IKN 070.38 GH                      
2052S-5 IKN 070.38 GH                      
2049S IKN 070.38 GS4                     
2049U IKN 070T.38 G                      
2049W-5 IKN 070T.38 G                      
2049T IKN 070T.38 GS4                    
2339D IKNB 080.04 G                      
2339B IKNB 080.05 G                      
2337C IKNB 080.31 G                      
2337D IKNB 080.31 GS4                    
2337B IKNB 080.33 G                      
2306A-7 IKNB 080.33 MGH                    
2306D IKNB 080.38 G                      
2306C IKNB 080.38 GS4                    
2306B-5 IKNB 080.38 MG                     
2449A IKNR 060.05 MG                     
2049B IKNR 060.32 MG                     
2049E IKNR 060.33 MG                     
2049M IKNR 060.38 MG                     
2049V IKNR 060T.38 MG                    
2032G IKO 100.04 G                       
2032E IKO 100.05 G                       
2.03E-02 IKO 100.05 G                       
2032K IKO 100.05 GH                      
2029J IKO 100.31 G                       
2029Q IKO 100.31 GS4                     
2028B IKO 100.32 G                       
2029H IKO 100.33 G                       
2029N IKO 100.33 G                       
2029B-3 IKO 100.33 G                       
2029L IKO 100.38 G                       
2029P IKO 100.38 GS4                     
2029R IKO 100T.38 GS4                    
2344D IKOA 120.04 G                      
2344F IKOA 120.04 GS5                    
2.34E-02 IKOA 120.04 MG                     
2344B IKOA 120.05 G                      
2314B-5 IKOA 120.05 MG                     
2340B IKOA 120.31 G                      
2342B IKOA 120.33 G                      
2342D IKOA 120.33 GS4                    
2342C-5 IKOA 120.33 MG                     
2314D-3 IKOA 120.38 G                      
2314C IKOA 120.38 GS4                    
2314F IKOA 120.38 GS4F                   
2314A-5 IKOA 120.38 MG                     
2450C-3 IKOA 140.05 G                      
2450B IKOA 140.05 GD                     
2450A IKOA 140.38 G                      
2450A-5 IKOA 140.38 G                      
2450D IKOA 140.38 GS4                    
2450E IKOA 140T.38 G                     
2450F IKOA 140T.38 GS4                   
2314E IKOAR 120.38 MG                    
2314G IKOAR 120T.38 MG                   
2060F IKOH 100.04 G                      
2060F-4 IKOH 100.04 G                      
2059C IKOH 100.04 GS5                    
2060D IKOH 100.05 G                      
2060D-5 IKOH 100.05 G                      
2060H IKOH 100.05 GS5                    
2058G IKOH 100.31 G                      
2058H IKOH 100.31 GS4                    
2057E IKOH 100.33 G                      
2057H IKOH 100.38 G                      
2057H-5 IKOH 100.38 G                      
2057G IKOH 100.38 GS4                    
2481A IKON 100.05 G                      
2481B IKON 100.05 G S5                   
2354D IKQ 100.04 G                       
2354B IKQ 100.05 G                       
2354B-5 IKQ 100.05 G                       
2354G IKQ 100.05 G SA1                   
2068C-5 IKQ 100.05 MG                      
2068D-5 IKQ 100.05 MGH                     
2068E IKQ 100.05 MGHP                    
2352D IKQ 100.31 G                       
2352D-5 IKQ 100.31 G                       
2.35E-02 IKQ 100.31 GF1                     
2352F-5 IKQ 100.31 GF2                     
2065F-5 IKQ 100.32 MG                      
2352G IKQ 100.33 G                       
2352G-5 IKQ 100.33 G                       
2352H IKQ 100.33 GF1                     
2352H-5 IKQ 100.33 GF1                     
2352I IKQ 100.33 GF2                     
2352I-5 IKQ 100.33 GF2                     
2352M IKQ 100.33 GS4                     
2065C-5 IKQ 100.33 MG                      
2065B-5 IKQ 100.33 MGH                     
2065N-5 IKQ 100.33 MGHP                    
2065E IKQ 100.38 G                       
2.07E-02 IKQ 100.38 G                       
2.07E-07 IKQ 100.38 G                       
2065P IKQ 100.38 GD                      
2354E IKQ 100.38 GS4                     
2354F IKQ 100.38 GS4                     
2065Q-5 IKQ 100.38 MG                      
2065R IKQ 100T.38 G                      
2065R-20 IKQ 100T.38 G                      
2065U IKQ 100T.38 GS4                    
2065V-5 IKQ 100T.38 MG                     
2065G-5 IKQA 100.38 MG                     
2065T IKQA 100T.38 G                     
2065W-5 IKQA 100T.38 MG                    
2352K-5 IKQQ 100.33 G                      
2065M IKQR 100.05 MG                     
2065L IKQR 100.32 MG                     
2065D IKQR 100.33 MG                     
2065O IKQR 100.38 MG                     
2065S IKQR 100T.38 MG                    
2408B IKU 008.28 GS4                     
2423A IKU 010.23 GS4                     
2405E IKU 011.05 G                       
2405H IKU 011.05 GS5 SA2                 
2405I-5 IKU 011.23 G                       
2405B IKU 011.23 GS4                     
2405C IKU 011.23 GS4 SA2                 
2405F IKU 011.23 GS4F                    
2405G IKU 011.28 GS4                     
2405J IKU 011T.28 GS4                    
2192O IKU 015.05 G                       
2192W IKU 015.05 GS5 SA1                 
2192E IKU 015.23 GS4                     
2194B IKU 015.23 GS4 F1                  
2194C IKU 015.23 GS4 F2                  
2192V IKU 015.23 GS4 SA1                 
2192P IKU 015.28 GS4                     
2490A IKU 015T.28 GS4                    
2446D IKU 021.23 GS4                     
2446C IKU 021.28 GS4                     
2446A IKU 022.28 GS4                     
2446B IKU 023.23 GS4                     
2192U IKU 031.21 GS4                     
2192M IKU 031.23 GS4                     
2192G IKU 031.23 S4                      
2451A IKU 031.28 GS4                     
2451C IKU 031.28 GS4F                    
2192I IKU 031.28 S4                      
2192Y IKU 031T.28 G S4                   
2451B IKU 032.23 GS4                     
2192T-3 IKU 033.23 G                       
2192N IKU 051.23 GS4                     
2192S IKU 051.23 GS4F                    
2452A IKU 051.28 GS4                     
2452B IKU 051.28 GS4 A1                  
2452C IKU 051.28 GS4 A2                  
2447F IKC 100.33 G                       
2447F-10 IKC 100.33 G                       
2447G-5 IKC 150.04 G                       
2447A IKC 150.05 GS5                     
2447D IKC 150.33 GS4                     
2447C IKC 200.04 G                       
2447H IKC 200.04 G                       
2447C-5 IKC 200.04 G                       
2447H-5 IKC 200.04 G                       
2447B IKC 200.05 GS5                     
2447E IKC 200.33 G                       
2190C IKU 131.05 G                       
2190G IKU 131T.38 G                      
2190D IKU 141T.38 G                      
2102D IKU 2101.33 G                      
2102D-10 IKU 2101.33 G                      
2102D-12 IKU 2101.33 G                      
2102E IKU 2101.33 GF1                    
2.10E-09 IKU 2101.33 GF1                    
2102F IKU 2101.33 GF2                    
2102C IKU 2101.82                        
2102A IKU 2101.83                        
2367D IKU 215.04 G                       
2367B IKU 215.05 G                       
2218A-5 IKU 215.05 MG                      

 Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)