1.1.  Takuwa – cảm biến đo mức dạng Thạch anh

https://takuwa.co.jp/en/solution/pdf/QuartzTypeWaterLevelGaugeQSseries_1101.pdf


Đây là dòng cảm biến mức nước thạch anh với độ chính xác cao, độ bền tốt và dải đo rộng. Loại cảm biến này phù hợp cho việc đo mức nước tại các dòng sông, hệ thống thủy lợi và các kênh đập, hồ thủy điện.

- Độ chính xác cao (tùy chọn: ± 0.05%,/±  0.02/ ± 0.01% F.S.)

- Dải đo rộng  (tùy chọn 10/20/30/50/70m)

- Độ ổn định cao, độ chính xác không bị thay đổi theo thời gian

- Chịu nhiệt tốt

- Độ bền cao nhờ vào phần thân kết cấu chắc chắn và bộ phận ngắt kết hợp

- Dễ dàng lắp đặt, bảo trì.

- Điện áp: DC12V

- Dòng điện: 3mA

- Vật liệu: SUS316 hoặc Titanium (cho nước biển)

- Cáp cảm biến (gắn cố định): tối đa 200m

- Cáp thông thường: tối đa 2km

Mã sản phẩm

Mô tả tên sản phẩm

Mã hàng cũ

Mã hàng mới

Thông số

Địa điểm sử dụng

Sensor: select depend on measuring range

 

 

 

 Quartz Sensor

LSQN-10

QS-10

Dải đo 10m

Sông

 Quartz Sensor

LSQN-20

QS-20

Dải đo 20m

Sông

 Quartz Sensor

LSQN-30

QS-30

Dải đo 30m

Đập/ Hồ (thủy điện)

 Quartz Sensor

LSQN-50

QS-50

Dải đo 50m

Đập/ Hồ lớn (thủy điện)

 Quartz Sensor

LSQN-70

QS-70

Dải đo 70m

Đập/ Hồ lớn (thủy điện)

Quartz Sensor (& Temp sensor)

LSQT-20

QSR-20

Dải đo 20m

Sông

Quartz Sensor (& Temp sensor)

LSQT-30

QSR-30

Dải đo 30m

Sông

Quartz Sensor (& Temp sensor)

LSQT-50

QSR-50

Dải đo 50m

Đập/ Hồ (thủy điện)

Quartz Sensor (& Temp sensor)

LSQT-70

QSR-70

Dải đo 70m

Đập/ Hồ lớn (thủy điện)

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-10

OPQS-10WPS

Dải đo 10m

Sông

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-20

OPQS-20WPS

Dải đo 20m

Sông

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-30

OPQS-30WPS

Dải đo 30m

Đập/ Hồ (thủy điện)

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-50

OPQS-50WPS

Dải đo 50m

Đập lớn/ Hồ (thủy điện)

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-70

OPQS-70WPS

Dải đo 70m

Đập lớn/ Hồ (thủy điện)

 

Note: Selectable accuracy from ± 0.01% FS; ± 0.02% FS to ± 0.05% FS with different models 

Đây là dòng cảm biến mức nước thạch anh với độ chính xác cao, độ bền tốt và dải đo rộng. Loại cảm biến này phù hợp cho việc đo mức nước tại các dòng sông, hệ thống thủy lợi và các kênh đập, hồ thủy điện.

- Độ chính xác cao (tùy chọn: ± 0.05%,/±  0.02/ ± 0.01% F.S.)

- Dải đo rộng  (tùy chọn 10/20/30/50/70m)

- Độ ổn định cao, độ chính xác không bị thay đổi theo thời gian

- Chịu nhiệt tốt

- Độ bền cao nhờ vào phần thân kết cấu chắc chắn và bộ phận ngắt kết hợp

- Dễ dàng lắp đặt, bảo trì.

- Điện áp: DC12V

- Dòng điện: 3mA

- Vật liệu: SUS316 hoặc Titanium (cho nước biển)

- Cáp cảm biến (gắn cố định): tối đa 200m

- Cáp thông thường: tối đa 2km

Mã sản phẩm

Mô tả tên sản phẩm

Mã hàng cũ

Mã hàng mới

Thông số

Địa điểm sử dụng

Sensor: select depend on measuring range

 

 

 

 Quartz Sensor

LSQN-10

QS-10

Dải đo 10m

Sông

 Quartz Sensor

LSQN-20

QS-20

Dải đo 20m

Sông

 Quartz Sensor

LSQN-30

QS-30

Dải đo 30m

Đập/ Hồ (thủy điện)

 Quartz Sensor

LSQN-50

QS-50

Dải đo 50m

Đập/ Hồ lớn (thủy điện)

 Quartz Sensor

LSQN-70

QS-70

Dải đo 70m

Đập/ Hồ lớn (thủy điện)

Quartz Sensor (& Temp sensor)

LSQT-20

QSR-20

Dải đo 20m

Sông

Quartz Sensor (& Temp sensor)

LSQT-30

QSR-30

Dải đo 30m

Sông

Quartz Sensor (& Temp sensor)

LSQT-50

QSR-50

Dải đo 50m

Đập/ Hồ (thủy điện)

Quartz Sensor (& Temp sensor)

LSQT-70

QSR-70

Dải đo 70m

Đập/ Hồ lớn (thủy điện)

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-10

OPQS-10WPS

Dải đo 10m

Sông

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-20

OPQS-20WPS

Dải đo 20m

Sông

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-30

OPQS-30WPS

Dải đo 30m

Đập/ Hồ (thủy điện)

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-50

OPQS-50WPS

Dải đo 50m

Đập lớn/ Hồ (thủy điện)

Quartz Sensor (Optical type)

LSQO-70

OPQS-70WPS

Dải đo 70m

Đập lớn/ Hồ (thủy điện)

Note: Selectable accuracy from ± 0.01% FS; ± 0.02% FS to ± 0.05% FS with different models

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)