Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Wise, Brooks Instrument, Crouzet - Crydom, Kuebler, Ametek, Dakota, Epluse, Koganei, Status, Sterilair,...
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088       
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Listcode: Elap Vietnam
 
 
 
 

Series EMA620

 

Series EMA620

Series EMA620

Square flange 63.5x63.5 mm
Centering mask Ø 31.75 mm 
Shaft Ø 6, 8, 9.52 or 10 mm

 

 

 

 

 

 

 


Series EMA520

 

Series EMA520

Series EMA520

Round flange Ø 58 mm, servo coupling
Centering mask Ø 50 mm
Shaft Ø 6 - 8 - 9.52
or 10 mm

 

 

 

 

 

 


Series EMA510

 

Series EMA510

Series EMA510

Round flange Ø 58 mm, 
servo coupling
Centering mask Ø 31.75 mm
Shaft Ø 6 - 8 – 9.52 or 10 mm

 

 

 

 

 

 


Series EMA430

 

Series EMA430

Series EMA430

Hollow shaft for direct mounting to a motor shaft, hole diameter 8, 10, 12, 14 or 15 mm 
Fixing by elastic support

 

 

 

 

 

 


Series EMA470

 

Series EMA470

Series EMA470

Joint for direct mounting to amotor shaft diameter 6, 8 or 10 mm, flange diam.72 mm, fixing holes on diam. 63.5 (optional 60 mm)

 

Series EMA650

 

Series EMA650

Series EMA650

Square flange 63.5x63.5 mm
Centering mask Ø 50 mm
Shaft Ø 6, 8, 9.52 or 10 mm

 

 

 

 

 

 

 


Series EMA540

 

Series EMA540

Series EMA540

Round flange Ø 58 mm, servo coupling
Centering mask Ø 36 mm
3 M4 holes at 120° on Ø 48 mm
Shaft Ø 6 - 8 – 9.52 or 10 mm

 

 

 

 

 

 


Series REMA530

 

Series REMA530

Series REMA530

Flange RE0444
Shaft Ø 11 mm
Aluminium 
case

 

 

 

 

 

 


Series EMA410

 

Series EMA410

Series EMA410

Hollow shaft for direct mounting to a motor shaft, hole diameter 
8, 10, 12, 14 or 15 mm

 

 

 

 

 

 
 

Series MEM520

 

Series MEM520

Series MEM520

Ø 58 mm round flange
Servo coupling
Ø 50 mm centering mask
Ø 6, 8 o 10 mm shaft

 

 

 

 

 

 


Series MEM410

 

Series MEM410

Series MEM410

Hollow shaft for motor mounting
Ø 8, 10, 12, 14, 15 mm hole

 

 

 

 

 

 

 


Series MEM620

 

Series MEM620

Series MEM620

63.5x63.5 mm square flange
Ø 31.75 mm centering mask
Ø 6, 8 o 10 mm shaft

 

Series MEM540

 

Series MEM540

Series MEM540

Ø 58 mm round flange
Ø 36 mm centering mask 3 M4 holes at 120° on Ø 48 mm
Ø 6, 8 o 10 mm shaft

 

 

 

 

 

 


Series MEM430

 

Series MEM430

Series MEM430

 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)