Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi  xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, sự hưng thịnh và ngày càng phát đạt.
Chúng tôi hiện nay chuyên cung cấp inverter FR-A470 Mitsubishi tại Vietnam
 
7K
FR-F720-5.5K
FR-F720-7.5K
FR-F720-11K
FR-F720-15K
FR-F720-18.5K
FR-F720-22K
FR-F720-30K
FR-F720-37K
FR-F720-45K
FR-F720-55K
FR-F720-75K
FR-F720-90K
FR-F720-110K
FR-D720S-0.1K
FR-D720S-0.2K
FR-D720S-0.4K
FR-D720S-0.75K
FR-D720S-1.5K
FR-D720S-2.2K
FR-D720-0.2K
FR-D720-0.4K
FR-D720-0.75K
FR-D720-1.5K
FR-D720-2.2K
FR-D720-3.7K
FR-D720-5.5K
FR-D720-7.5K
FR-D720-11K
FR-D720-15K
Inverter FR-A720
FR-A720-0.75K
FR-A720-1.5K
FR-A720-2.2K
FR-A720-3.7K
FR-A720-5.5K
FR-A720-7.5K
FR-A720-11K
FR-A720-15K
FR-A720-18.5K
FR-A720-22K
FR-A720-30K
FR-A720-37K
FR-A720-45K
FR-A720-55K
FR-A720-75K
FR-A720-90K
FR-D740-0.4K
FR-D740-0.75K
FR-D740-1.5K
FR-D740-2.2K
FR-D740-3.7K
FR-D740-5.5K
FR-D740-7.5K
FR-D740-11K
FR-D740-15K
FR-E740-0.4K
FR-E740-0.75K
FR-E740-1.5K
FR-E740-2.2K
FR-E740-3.7K
FR-E740-5.5K
FR-E740-7.5K
FR-E740-11K
FR-E740-15K
 
Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)