Danh mục Hãng

Tư vấn mua hàng

Ms Liên - lien.ans@ansvietnam.com

Ms Liên - lien.ans@ansvietnam.com

0902937088

Mr Cảnh - canh.ans@ansvietnam.com

Mr Cảnh - canh.ans@ansvietnam.com

0938214498

Tin tức mới

Liên kết website

Thống kê

Đang online 24
Hôm nay 851
Hôm qua 1,105
Trong tuần 7,717
Trong tháng 12,644
Tổng cộng 1,193,524

HD67611-A1, HD67462, HD67932, HD67735, Converter ADF Web Vietnam, đại lý ADFWeb Vietnam

Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12
Xuất xứ: ADFWeb
HD67611-A1, HD67462, HD67932, HD67735, Converter ADF Web Vietnam, đại lý ADFWeb Vietnam
Phone: 0902937088 
Đại lý ADFWeb VIETNAM
 
|_ HD67134 - CANopen / DeviceNet   ADF Web Vietnam
|_ HD67153 - CANopen / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67043 - Ethernet / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67154 - Ethernet / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67180F - Optic Fiber / DeviceNet ADF Web Vietnam
|_ HD67221F - Optic Fiber / DeviceNet, with Data Filter ADF Web Vietnam
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADF Web Vietnam
|_ HD67137 - J1939 / DeviceNet ADF Web Vietnam
|_ HD67058 - M-Bus / DeviceNet ADF Web Vietnam
|_ HD67138 - Modbus / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67141 - Modbus / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67151 - Modbus / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67140 - Modbus TCP / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67139 - Modbus TCP / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67152 - Modbus TCP / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67251 - NMEA 2000 / DeviceNet ADF Web Vietnam
|_ HD67462 - NMEA 2000 / DeviceNet ADF Web Vietnam
|_ HD67608 -PROFINET / DeviceNet Master ADF Web Vietnam
|_ HD67609 -PROFINET / DeviceNet Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67B75 -PROFINET Master/ DeviceNet Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67574-A1 - PROFIBUS / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67555 - PROFIBUS / DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave  ADF Web Vietnam
|_ HD67180 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet ADF Web Vietnam
|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet, with Data Filter ADF Web Vietnam
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADF Web Vietnam
|_ HD67403 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet  ADF Web Vietnam
|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent  ADF Web Vietnam
|_ HD67161 - DeviceNet Slave / SNMP Agent ADF Web Vietnam
|_ HD67173 - DeviceNet Slave / SNMP Manager ADF Web Vietnam
|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67094 -DeviceNet / M-Bus Wireless ADF Web Vietnam
|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67038 - 232 / 485 / Ethernet ADF Web Vietnam
|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67648 - Ethernet / Serial ADF Web Vietnam
|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN   ADF Web Vietnam
|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi   ADF Web Vietnam
|_ HD67048 - CAN / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67413 - CAN / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet   ADF Web Vietnam
|_ HD67513 - CAN / Ethernet   ADF Web Vietnam
|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP   ADF Web Vietnam
|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67503 - CANopen / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67423 - CANopen / Ethernet ADF Web Vietnam
|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter   ADF Web Vietnam
|_ HD67030 - M-Bus / Ethernet ADF Web Vietnam
|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP ADF Web Vietnam
|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADF Web Vietnam
|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter   ADF Web Vietnam
|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP   ADF Web Vietnam
|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master   ADF Web Vietnam
|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN   ADF Web Vietnam
|_ HD67048 - NMEA 2000 / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67223 - NMEA 2000 / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67453 - NMEA 2000 / Ethernet ADF Web Vietnam
|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67048 - J1939 / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67213 - J1939 / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP ADF Web Vietnam
|_ HD67563 - PROFIBUS / Ethernet   ADF Web Vietnam
|_ HD67575-A1 - PROFIBUS / Ethernet   ADF Web Vietnam
|_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client  ADF Web Vietnam
|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP   ADF Web Vietnam
|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet   ADF Web Vietnam
|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface ADF Web Vietnam
|_ HD67839-B2 - Ethernet / DALI - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67682-IP - BACnet/IP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67722-IP - BACnet/IP Mater / Ethernet/IP Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67682-MSTP - BACnet MS/TP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67722-MSTP - BACnet MS/TP Master / Ethernet/IP Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67595-A1 - EtherNet/IP / CAN - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67645 - EtherNet/IP Master/ CAN - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67589-A1 - EtherNet/IP /NMEA 2000 - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67593-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67594-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67590 - EtherNet/P / Serial - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67660 - EtherNet/IP / PROFINET ADF Web Vietnam
|_ HD67B78 - EtherNet/IP / PROFINET Master ADF Web Vietnam
|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET ADF Web Vietnam
|_ HD67159 - EtherNet/IP / SNMP Agent ADF Web Vietnam
|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent ADF Web Vietnam
|_ HD67174 - EtherNet/IP / SNMP manager  ADF Web Vietnam
|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67840-B2 - Ethernet/IP / DALI - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67091 - Ethernet/IP / M-Bus Wireless ADF Web Vietnam
|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master ADF Web Vietnam
|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67B79 - PROFINET Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface ADF Web Vietnam
|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67033 - 232 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber ADF Web Vietnam
|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber ADF Web Vietnam
|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232   ADF Web Vietnam
|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232   ADF Web Vietnam
|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485   ADF Web Vietnam
|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485   ADF Web Vietnam
|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber ADF Web Vietnam
|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors ADF Web Vietnam
|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors ADF Web Vietnam
|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter ADF Web Vietnam
|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber ADF Web Vietnam
|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber |_ HD67033 - 232 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232   ADF Web Vietnam
|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232   ADF Web Vietnam
|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485   ADF Web Vietnam
|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485  ADF Web Vietnam
|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber ADF Web Vietnam
|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors ADF Web Vietnam
|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors ADF Web Vietnam
|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter ADF Web Vietnam
|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber ADF Web Vietnam
|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber ADF Web Vietnam
|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67060 - Looping fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67061 - Looping redundancy   ADF Web Vietnam
|_ HD67182F - NMEA 2000 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN   ADF Web Vietnam
|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN   ADF Web Vietnam
|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet   ADF Web Vietnam
|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet   ADF Web Vietnam
|_ HD67290 - 232 / CAN ADF Web Vietnam
|_ HD67685 - BACNet / J1939 Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67725 - BACNet Master/ J1939 Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67121 - Bridge J1939  ADF Web Vietnam
|_ HD67150 - J1939 / CAN ADF Web Vietnam
|_ HD67438 - J1939 / CANopen ADF Web Vietnam
|_ HD67439 - J1939 / CAN ADF Web Vietnam
|_ HD67047 - J1939 / CAN ADF Web Vietnam
|_ HD67137 - DeviceNet / J1939  ADF Web Vietnam
|_ HD67048 - Ethernet / J1939  ADF Web Vietnam
|_ HD67213 -Ethernet / J1939 ADF Web Vietnam
|_ HD67182F - Optic Fiber / J1939 ADF Web Vietnam
|_ HD67221F - Optic Fiber / J1939, with Data Filter ADF Web Vietnam
|_ HD67212 - Modbus / J1939 ADF Web Vietnam
|_ HD67050 - Modbus / J1939  ADF Web Vietnam
|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master ADF Web Vietnam
|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67215 - Modbus TCP / J1939 ADF Web Vietnam
|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67553 - PROFIBUS / J1939 ADF Web Vietnam
|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master ADF Web Vietnam
|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master ADF Web Vietnam
|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67610 - PROFINET / J1939 ADF Web Vietnam
|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender J1939 ADF Web Vietnam
|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939  ADF Web Vietnam
|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender J1939, with Data Filter ADF Web Vietnam
|_ HD67162 - J1939 / SNMP  ADF Web Vietnam
|_ HD67448 - J1939 / SNMP  ADF Web Vietnam
|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial  ADF Web Vietnam
|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version ADF Web Vietnam
|_ HD67021 - 232 / Master M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67024 -M-Bus / USB  ADF Web Vietnam
|_ HD67063-232 - 232 / MultiMaster M-Bus  ADF Web Vietnam
|_ HD67022 - 485 / Master M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67063-485 - 485 / MultiMaster M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67051 - CANopen / M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67054 - Concentrator Master M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67056 - BACNet / M-Bus Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67056-MSTP - BACNet MSTP / M-Bus Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator  ADF Web Vietnam
|_ HD67058 - DeviceNet / M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67030 - Ethernet / M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67029 - Modbus / M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67044 - Modbus TCP / M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67053 - PROFIBUS / M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67032 - Repeater/Isolator/Extender M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67163 - M-BUS / SNMP  ADF Web Vietnam
|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet  ADF Web Vietnam
|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus ADF Web Vietnam
|_ HD67083 - M-Bus Wireless / Modbus TCP ADF Web Vietnam
|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters ADF Web Vietnam
|_ HD67086 -M-Bus Wireless / BACnet ADF Web Vietnam
|_ HD67090 -M-Bus Wireless / PROFINET ADF Web Vietnam
|_ HD67091 -M-Bus Wireless / Ethernet/I ADF Web Vietnam
|_ HD67092 -M-Bus Wireless / SNMP ADF Web Vietnam
|_ HD67093 -M-Bus Wireless / CANopen ADF Web Vietnam
|_ HD67094 -M-Bus Wireless / DeviceNet ADF Web Vietnam
|_ HD67811 - MBus/ MBus Wireless / KNX  ADF Web Vietnam
|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67011 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67511 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67411 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67012 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67412 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67001 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67002 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
|_ HD67502 - CANopen / Modbus   ADF Web Vietnam
|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485 ADF Web Vietnam
|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67038 - Ethernet / 232 / 485 for Modbus ADF Web Vietnam
|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232  ADF Web Vietnam
|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 ADF Web Vietnam
|_ HD67648 - Ethernet / Serial ADF Web Vietnam
|_ HD67506 - Ethernet / Modbus RTU Masters ADF Web Vietnam
|_ HD674_A001 - Ethernet / Modbus RTU Masters  ADF Web Vietnam
|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67033 - Optic Fiber for Modbus 232 ADF Web Vietnam
|_ HD67034 - Optic Fiber for Modbus 232  ADF Web Vietnam
|_ HD67035 - Optic Fiber for Modbus 485 ADF Web Vietnam
|- HD67036 - Optic Fiber for Modbus 485 ADF Web Vietnam
|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232   ADF Web Vietnam
|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 ADF Web Vietnam
|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  ADF Web Vietnam
|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 ADF Web Vietnam
|_ HD67212 - J1939 / Modbus ADF Web Vietnam
|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master ADF Web Vietnam
|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67029 - M-Bus / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave ADF Web Vietnam
|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67507 - Modbus TCP / Modbus  ADF Web Vietnam
|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADF Web Vietnam
|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67510 - Modbus TCP / Modbus ADF Web Vietnam
|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master   ADF Web Vietnam
|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII  ADF Web Vietnam
|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII  ADF Web Vietnam
|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232 ADF Web Vietnam
|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485 ADF Web Vietnam
|_ HD67222 - NMEA 2000 / Modbus ADF Web Vietnam
|_ HD67452 - NMEA 2000 / Modbus Slaves  ADF Web Vietnam
|_ HD67561 - PROFIBUS / Modbus ADF Web Vietnam
|_ HD67562 - PROFIBUS / Modbus ADF Web Vietnam
|_ HD67119 - USB / Rs485 for Modbus ADF Web Vietnam
|_ HD67601 - PROFINET / Serial  ADF Web Vietnam
|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive) ADF Web Vietnam
|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial  ADF Web Vietnam
|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master  ADF Web Vietnam
|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
|_ HD67164 - Modbus Master / SNMP Agent  ADF Web Vietnam
|_ HD674-A008 - Modbus Master / SNMP Agent  ADF Web Vietnam
|_ HD67165 - Modbus Slave / SNMP Agent  ADF Web Vietnam
|_ HD674-A009 - Modbus Slave / SNMP Agent  ADF Web Vietnam
|_ HD67175 - Modbus Slave / SNMP Manager  ADF Web Vietnam
|_ HD674-A010 - Modbus Slave / SNMP Manager  ADF Web Vietnam
|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus ADF Web Vietnam
|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master ADF Web Vietnam
|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67140 - DeviceNet / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67139 - DeviceNet / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67152 - DeviceNet / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP ADF Web Vietnam
|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP ADF Web Vietnam
|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADF Web Vietnam
|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP ADF Web Vietnam
|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master   ADF Web Vietnam
|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master   ADF Web Vietnam
|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP   ADF Web Vietnam
|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP   ADF Web Vietnam
|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
|_ HD67611-A1 - PROFINET / Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
|_ HD67612-A1 - PROFINET / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67B76 - PROFINET Master / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67166 - Modbus TCP Master / SNMP Agent  ADF Web Vietnam
|_ HD67167 - Modbus TCP Slave / SNMP Agent  ADF Web Vietnam
|_ HD67176 - Modbus TCP Slave / SNMP Manager ADF Web Vietnam
|_ HD67083 -M-Bus Wireless / Modbus TCP ADF Web Vietnam
|_ HD67844-B2 - Modbus TCP Master / DALI - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67845-B2 - Modbus TCP Slave / DALI - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67932 - Serial / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter |_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67950 - PROFIBUS Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67951 - PROFIBUS Slave / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67952 - PROFINET / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67B80 - PROFINET Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67953 - SNMP Manager / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67954 - SNMP Agent / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67683 - BACNet / NMEA 2000 Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67723 - BACNet Master / NMEA 2000 Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67290 - 232 / CAN ADF Web Vietnam
|_ HD67250 - CANopen / NMEA 2000 ADF Web Vietnam
|_ HD67461 - CANopen / NMEA 2000 ADF Web Vietnam
|_ HD67251 - DeviceNet / NMEA 2000 ADF Web Vietnam
|_ HD67462 - DeviceNet / NMEA 2000 ADF Web Vietnam
|_ HD67048 - Ethernet / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67223 - Ethernet / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67455 - Ethernet / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67182F - Optic Fiber / NMEA 2000 ADF Web Vietnam
|_ HD67221F - Optic Fiber / NMEA 2000, with Data Filter ADF Web Vietnam
|_ HD67222 - Modbus / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67452 - Modbus / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67225 - Modbus TCP / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67455 - Modbus TCP / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67252 - PROFIBUS / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67457 - PROFIBUS / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67600 - PROFINET / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67615 - PROFINET / NMEA 0183  ADF Web Vietnam
|_ HD67615-422 - PROFINET / NMEA 0183  ADF Web Vietnam
|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67459 - PROFINET / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender NMEA 2000 ADF Web Vietnam
|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939  ADF Web Vietnam
|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender NMEA 2000, with Data Filter ADF Web Vietnam
|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67B81-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Master Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter ADF Web Vietnam
|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67600 - PROFINET / NMEA 2000  ADF Web Vietnam
|_ HD67615 - PROFINET / NMEA 0183  ADF Web Vietnam
|_ HD67615-422 - PROFINET / NMEA 0183  ADF Web Vietnam
|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus ADF Web Vietnam
|_ HD67601 - PROFINET / Serial  ADF Web Vietnam
|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial ADF Web Vietnam
|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial  ADF Web Vietnam
|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master  ADF Web Vietnam
|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave ADF Web Vietnam
|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
|_ HD67611-A1 - PROFINET / Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
|_ HD67612-A1 - PROFINET / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67B76 - PROFINET Master / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
|_ HD67952 - PROFINET / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67B80 - PROFINET Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
|_ HD67604 - PROFINET / PROFIBUS Master  ADF Web Vietnam
|_ HD67605 - PROFINET / PROFIBUS Slave  ADF Web Vietnam
|_ HD67B72 - PROFINET Master / PROFIBUS Slave  ADF Web Vietnam
|_ HD67606 - PROFINET / CAN  ADF Web Vietnam
|_ HD67B73 -PROFINET Master / CAN ADF Web Vietnam
|_ HD67418 - PROFINET / CAN  ADF Web Vietnam
|_ HD67607 -PROFINET / CANopen ADF Web Vietnam
|_ HD67B74 -PROFINET Master / CANopen ADF Web Vietnam
|_ HD67428 - PROFINET / CANopen  ADF Web Vietnam
|_ HD67608 - PROFINET / DeviceNet Master  ADF Web Vietnam

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 

0902.937.088 | Ms Liên|

Email : lien.ans@ansvietnam.com

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email : canh.ans@ansvietnam.com

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Hình ảnh

Danh sách các hãng cung cấp thiết bị