Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Wise, Brooks Instrument, Crouzet - Crydom, Kuebler, Ametek, Dakota, Epluse, Koganei, Status, Sterilair,...
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088       
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Listcode: Mark-10 Vietnam
  1 set including
Mark-10 Vietnam Model: TSB100, Test stand, lever-operated, 100 lbF, 
Mark-10 Vietnam Model: TSA002, Horizontal/wall mounting kit for TSB10
Mark-10 Vietnam Model: TSB003,Travel stops kit for TSB100
Mark-10 Vietnam Model: M5-100, Force gauge 50lbf, 25kgF
(M5-50)
Mark-10 Vietnam Model: 15-1004, MESURTM gauge software
Mark-10 Vietnam Model: G1008, Film & paper grip, 1.25"
(G1046)
Mark-10 Vietnam Model: 09-1163 Cable, Series 5 to RS-232
Mark-10 Vietnam TSB001
Digital travel display for TSB100 (requires TSB003 travel stops kit)
Unit weight: 0.5kgs
Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)