ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SYSTECH VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: Systech  Vietnam
 
Listcode: Systech Vietnam
 
 

IPG-7500

IPG-8100

IPG-8100H

NDS5016RM

iNS/ixNS-3000

NDS-1000

NDS-5000

NDS-6000

NDS/5008

NDS/5016

NDS/5008RM

NDS/5016RM

NDS/6008RM

 

Model

Serial Ports

4 Port Switch

NDS/5008RM

8 RJ-45

Yes

NDS/5016RM

16 RJ-45

Yes

NDS/6008RM

8 DB-9

Yes

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)