Bảng danh sách kho Rơ le an toàn Pilz

 

Relay Pilz, rơ le an toàn pilz
Pilz vietnam | rơ le an toàn Pilz PNOZ

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz

Bảng danh sách thiết bị Pilz

 

PILZ_ID Product short description
570673  PSEN sl-1.0p 3.1 /  PSEN sl-1.0fm 1unit
350001 AFZ A 1 s
350011 AFZ A 10 s
350021 AFZ A 100 s
350031 AFZ A 1000 s
350006 AFZ A 3 s
350016 AFZ A 30 s
350026 AFZ A 300 s
350038 AFZ A 60 min
350002 AFZ W 1 s
350012 AFZ W 10 s
350007 AFZ W 3 s
350017 AFZ W 30 s
312890B Basic Licence PSSu Startup Tool Full
850050B Basic License for PAScal
773010B Basic License for PNOZmulti Config.
773011B Basic License for PNOZmulti Service
301288B Basic License for PSS WIN-PRO Full
301289B Basic License for PSS WIN-PRO Service
773010U Basic Upgr License for PNOZmulti Config
773011U Basic Upgr License for PNOZmulti Service
300930 BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V
305155 C-PC-PAP-2 CONVERTER V24/RS485
305149 C-PC-PAP-2 V24/RS485 115V AC
305154 C-PC-PAP-3 PEGELANP. V24/RS485
305158 C-PC-PAP-4 PEGELANPA.RS232/24V
301965 CAB RS232
1803136 Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
1803117 Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
1802620 Cable Can PMCLink>PMCLink:L=2,0m
8176259 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L04,2m
8165879 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L05m
803148 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L08m
803091 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m
803140 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L15m
803142 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L20m
1802949 Cable interface PC RS232>DD4/primo Drive
8176060 Cable PMCprimo>PMI CAN:L=2,5m
8176078 Cable PMCprimo>PMI Modbus:L=3M
8176156 Cable PMCprimo>PSSu CAN + R:L=1m
8168255 Cable PMCprimoDrive>Mod-Profibus:L=0,45m
8165880 Cable Power DD4plug>ACbox:L05mQ1,5BrSK
8165881 Cable Power DD4plug>ACbox:L10mQ1,5BrSK
8166891 Cable Power DD4plug>ACbox:L15mQ1,5BrSK
8172357 Cable Power DD4plug>ACbox:L20mQ1,5BrSK
8165882 Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ1,5BrSK
8175977 Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK
803149 Cable Power DD4plug>ACplug1:L08mQ1,5BrSK
803090 Cable Power DD4plug>ACplug1:L10mQ1,5BrSK
803139 Cable Power DD4plug>ACplug1:L15mQ1,5BrSK
803141 Cable Power DD4plug>ACplug1:L20mQ1,5BrSK
8175927 Cable Power DD4wire>ACbox:L10mQ2,5BrSK
8176062 Cable Power DD5wire>ACbox:L05MQ1,5BRSK
8176063 Cable Power DD5wire>ACbox:L10MQ1,5BRSK
8176064 Cable Power DD5wire>ACbox:L15MQ1,5BRSK
8176065 Cable Power DD5wire>ACbox:L20MQ1,5BRSK
8176069 Cable Power DD5wire>ACplug1:L05MQ1,5BRSK
8176070 Cable Power DD5wire>ACplug1:L10MQ1,5BRSK
8176071 Cable Power DD5wire>ACplug1:L15MQ1,5BRSK
8176072 Cable Power DD5wire>ACplug1:L20MQ1,5BRSK
8176261 Cable Power PROplug>ACbox:L05MQ1,5BRSK
8176262 Cable Power PROplug>ACbox:L10MQ1,5BRSK
8176263 Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK
8176264 Cable Power PROplug>ACbox:L20MQ1,5BRSK
8176268 Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK
8176473 Cable Power PROplug>ACplug1:L05mQ4,0BRSK
8176269 Cable Power PROplug>ACplug1:L10MQ1,5BRSK
8176474 Cable Power PROplug>ACplug1:L10mQ4,0BRSK
8176270 Cable Power PROplug>ACplug1:L15MQ1,5BRSK
8176475 Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK
8176271 Cable Power PROplug>ACplug1:L20MQ1,5BRSK
8176476 Cable Power PROplug>ACplug1:L20mQ4,0BRSK
8165878 Cable Resolver DD4plug>ACplug:L05mSK
8176041 Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK
8165834 Cable Resolver DD4plug>ACplug:L10mSK
8165883 Cable Resolver DD4plug>ACplug:L15mSK
8175954 Cable Resolver DD4plug>ACplug:L20mSK
380324 Caps for IP67 moduls
310389 CFast Card Flush Cache 4 GB
779240 Chipcard Holder (Sparepart)
8163889 Compact-Flash-Karte
773000D Configurator Software
8165548 Crossover Patch Kabel
839399 Ex separating chamber attachment
370000 External Gateway DP-S/RS 232
325304 FB/F10/10 SEK.POT.1 MO
325008 FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325307 FB/F10/10SEC. POT. 10MO
325306 FB/F10/10SEC. POT. 5MO
325305 FB/F10/10SEC./POT.2,2MOHM
325609 FB/F10/10SEK. POT.470KOHM
325006 FB/F10/1MOHM NEUTRALE SKALA
325110 FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325101 FB/F10/1SEC/47 KOHM
325005 FB/F10/2,2MOHM NEUTRALE SKALA
325406 FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325205 FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM
Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)