Lời đầu tiên, Công ty TNHH TM DV Anh Nghi Sơn (ANS Vietnam) xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, sự hưng thịnh và ngày càng phát đạt.
        ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”
Nắm bắt xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất, ANS Việt Nam tự hào đem đến cho Quý khách hàng sự lựa chọn tối ưu và đáng tin cậy về linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động, nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh của Quý khách hàng.
ANS Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
·         Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety: relays, switches, fuse...
Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Wise, Brooks Instrument, Crouzet - Crydom, Kuebler, Ametek, Dakota, Epluse, Koganei, Status, Sterilair,...
 
ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI Pilz  VIETNAM
 
Listcode: Pilz Vietnam
 
PILZ_ID Product short description
774135 PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774136 PNOZ e2.1p 24VDC 2so
784135 PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784136 PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
774130 PNOZ e1p 24VDC 2so
630915 PSEN op Lens Shield-090/1
630916 PSEN op Lens Shield-105/1
630917 PSEN op Lens Shield-120/1
630918 PSEN op Lens Shield-135/1
630919 PSEN op Lens Shield-150/1
630920 PSEN op Lens Shield-165/1
630921 PSEN op Lens Shield-180/1
630922 PSEN op Lens Shield-2-050
630923 PSEN op Lens Shield-3-080
630924 PSEN op Lens Shield-4-090
630925 PSEN op Lens Shield-4-120
630930 PSEN op67-69K-015/1
630931 PSEN op67-69K-030/1
630932 PSEN op67-69K-045/1
630933 PSEN op67-69K-060/1
630934 PSEN op67-69K-075/1
630935 PSEN op67-69K-090/1
630936 PSEN op67-69K-105/1
630937 PSEN op67-69K-120/1
630938 PSEN op67-69K-135/1
630939 PSEN op67-69K-150/1
630940 PSEN op67-69K-165/1
630941 PSEN op67-69K-180/1
630942 PSEN op67-69K-2-050
630943 PSEN op67-69K-3-080
630944 PSEN op67-69K-4-090
630945 PSEN op67-69K-4-120
630950 PSEN op Protective Column-060/1
630951 PSEN op Protective Column-090/1
630952 PSEN op Protective Column-120/1
630953 PSEN op Protective Column-165/1
630954 PSEN op Protective Column-190/1
630955 PSEN op Protective Base/1
630956 PSEN op Protective Bracket-4/1
630957 PSEN op Protective Bracket-6/1
630960 PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630961 PSEN op Protective Column 2-050/1
630962 PSEN op Protective Column 3-080/1
630963 PSEN op Protective Column 4-090/1
630964 PSEN op Protective Column 4-120/1
630550 PSEN opSB-4B-2-050
630551 PSEN opSB-4B-3-080
630552 PSEN opSB-4B-4-090
630553 PSEN opSB-4B-4-120
630351 PSEN opSB-4F-14-030
630352 PSEN opSB-4F-14-045
630353 PSEN opSB-4F-14-060
630354 PSEN opSB-4F-14-075
630355 PSEN opSB-4F-14-090
630451 PSEN opSB-4H-30-030
630452 PSEN opSB-4H-30-045
630453 PSEN opSB-4H-30-060
630454 PSEN opSB-4H-30-075
630455 PSEN opSB-4H-30-090
630456 PSEN opSB-4H-30-105
630457 PSEN opSB-4H-30-120
630458 PSEN opSB-4H-30-135
630459 PSEN opSB-4H-30-150
630460 PSEN opSB-4H-30-165
583000 PSENvip RL D Set
583002 PSENvip RL D M Set
583007 PSENvip RL D P Set
583040 PSEN vip Standardpaket
583041 PSEN vip PV Paket
583600 PSENvip RL D
583601 PSENvip RL D P
583610 PSENvip RL D M
583900 PSENvip T
583200 PSENvip TP
583202 PSENvip AP
583203 PSENvip AT mag
583204 PSENvip AT mech
583205 PSENvip MB
583206 PSENvip MS
570000 PSEN me1S / 1AS
570001 PSEN me1S / 1AR
570004 PSEN me1M / 1AS
570005 PSEN me1M / 1AR
570006 PSEN me1.2S / 1AS
570007 PSEN me1.2S / 1AR
570008 PSEN me1.21S / 1AR
570200 PSEN me2 / 2AS
570201 PSEN me2 / 2AR
570210 PSEN me3 / 2AS
570212 PSEN me3 / 2AR
570220 PSEN me3.1  / 2AS
570222 PSEN me3.1  / 2AR
570230 PSEN me3.2  / 2AS
570232 PSEN me3.2  / 2AR
570240 PSEN me4 / 4AS
570241 PSEN me4.01 / 4AS
570245 PSEN me4.1 / 4AS
570246 PSEN me4.11 / 4AS
570250 PSEN me4.21 / 4AS
570251 PSEN me4.2 / 4AS
570101 PSEN me1AS
570102 PSEN me1AR
570205 PSEN me2AS
570206 PSEN me2AR
570260 PSEN me4AS
502210 PSEN 2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm  1unit
502211 PSEN 2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/  1unit
502220 PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502221 PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502224 PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502226 PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502227 PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502230 PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm  1unit
502231 PSEN 2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm  1unit
502234 PSEN 2.1p-34/PSEN 2.1-10/6mm/LED/ATEX
502250 PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
503220 PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503221 PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503224 PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
506400 PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
506401 PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch
506402 PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch
506403 PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch
506404 PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
506405 PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506406 PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506407 PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506408 PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506411 PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506412 PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
512110 PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512120 PSEN 2.1-20/1actuator
513120 PSEN 2.2-20 / 1  actuator
522110 PSEN 2.1p-10 / 3mm / 1 switch
522111 PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch
522120 PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522121 PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522126 PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522127 PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522130 PSEN 2.1p-30 /6mm  1 switch
522131 PSEN 2.1p-31/LED/6mm/1 switch
523120 PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523121 PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
504210 PSEN 1.1p-10/PSEN 1.1-10/3mm  1unit
504212 PSEN 1.1p-12/PSEN 1.1-10/3mm/ix1/  1unit
504220 PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504222 PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504223 PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504225 PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1
504226 PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
504227 PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit
504228 PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
504229 PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504250 PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251 PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
505220 PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505222 PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505223 PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505225 PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
506219 PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506220 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506224 PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506225 PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506227 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
506228 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506229 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u
506230 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506231 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506232 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506233 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506234 PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506235 PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506236 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506237 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506238 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506239 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u
506300 PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506301 PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506302 PSEN ma1.4a-50/ 1switch
506303 PSEN ma1.4a-52/ 1switch
506304 PSEN ma1.4a-51/ 1switch
506305 PSEN ma1.4a-57/ 1switch
506308 PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506309 PSEN ma1.4p-52/ 1switch
506310 PSEN ma1.4p-51/ 1switch
506311 PSEN ma1.4p-57/ 1switch
506312 PSEN ma1.4n-50/ 1switch
506313 PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506314 PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
506320 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506321 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506322 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506323 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506324 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506325 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506326 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506327 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506332 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506333 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506334 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506335 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506336 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506337 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506338 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506339 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506340 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506341 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506342 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506343 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506344 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-03/1u
506345 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u
506409 PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506410 PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
514110 PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514120 PSEN 1.1-20 / 1  actuator
515120 PSEN 1.2-20 / 1  actuator
516120 PSEN ma1.3-08/1actuator
516130 PSEN ma1.3-12/1actuator
524110 PSEN 1.1p-10/3mm 1 switch
524112 PSEN 1.1p-12/3mm/ix1/  1 switch
524120 PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch
524124 PSEN 1.1p-29/7mm/ix1/  1 switch
524126 PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch
524127 PSEN 1.1b-20 /8mm/10m/1switch
524128 PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524129 PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch
525120 PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525122 PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
526126 PSEN ma1.3p-20/1switch
526127 PSEN ma1.3p-22/1switch
526128 PSEN ma1.3n-20/1switch
526129 PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch
532110 PSEN Winkel / bracket
8177142 PMCcable M2/B1B2/010/1Q5/S1
8177143 PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1
8177144 PMCcable M2/B1B2/020/1Q5/S1
8176332 Widerstand Brems 600W/23R/T/U
8176334 Widerstand Brems 1600W/23R/T/U
8176372 Widerstand Brems 600W/33R/T/U
8176374 Widerstand Brems 1600W/33R/T/U
1105762 PMCtendo AC2.62/0/5/1/2/5/H/3
1106099 PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/2
1106187 PMCtendo AC2.62/1/M/1/2/5/H/3
1106237 PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/5/H/3
1106238 PMCtendo AC2.73/0/5/1/2/5/H/3
1106244 PMCtendo AC2.73/1/M/1/2/5/H/4
1106245 PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/3
1106249 PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/3
1106255 PMCtendo AC2.63/1/M/1/2/5/H/3
1106257 PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/5/H/3
1106259 PMCtendo AC2.63/0/L/1/2/5/H/3
1106264 PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3
1106267 PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4
1106360 PMCtendo AC2.65/0/L/1/2/5/H/3
1106361 PMCtendo AC2.75/0/L/1/2/5/H/3
1106435 PMCtendo AC2.72/0/5/1/2/5/H/3
1106436 PMCtendo AC2.74/0/M/1/2/5/H/3
1106442 PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3
8162295 PMCtendo AC3.35/0/5/1/1/4/H/3
8162702 PMCtendo AC2.62/1/5/1/2/5/H/3
8162706 PMCtendo AC2.76/0/5/1/2/5/H/3
8163933 PMCtendo AC2.75/1/5/1/2/5/H/4
8163942 PMCtendo AC2.74/1/5/1/2/5/H/3
8164784 PMCtendo AC3.34/0/L/1/1/4/H/6
8164979 PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3
8166265 PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/6
8172289 PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/5/H/4
8172291 PMCtendo AC1.A4/0/L/1/2/5/H/2
8172877 PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/3
8173067 PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6
8173776 PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6
8173778 PMCtendo AC3.32/0/M/1/1/4/H/6
8173780 PMCtendo AC3.31/0/5/1/1/4/H/6
8173908 PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3
8174175 PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6
8174229 PMCtendo AC4.62/0/5/1/6/6/H/3
8174383 PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/3
8175148 PMCtendo AC3.32/0/L/1/1/4/H/6
8175915 PMCtendo AC3.31/0/L/1/1/4/H/3
8175933 PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/6/H/4
8175938 PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3
8175962 PMCtendo AC3.33/0/M/1/1/4/H/3
8175965 PMCtendo AC1.A4/0/M/1/1/4/H/3
8175973 PMCtendo AC2.72/0/M/1/1/4/H/3
8175992 PMCtendo AC4.62/0/5/1/1/4/H/3
8176008 PMCtendo AC2.62/0/5/1/1/4/H/3
8176010 PMCtendo AC2.62/1/5/1/1/4/H/3
8176012 PMCtendo AC2.62/1/M/1/1/4/H/3
8176014 PMCtendo AC2.64/0/5/1/1/4/H/3
8176016 PMCtendo AC2.64/0/M/1/1/4/H/3
8176018 PMCtendo AC2.64/1/5/1/1/4/H/3
8176020 PMCtendo AC2.73/0/5/1/1/4/H/3
8176022 PMCtendo AC2.73/1/5/1/1/4/H/3
8176024 PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/3
8176026 PMCtendo AC2.74/1/5/1/1/4/H/3
8176028 PMCtendo AC2.76/0/5/1/1/4/H/3
8176030 PMCtendo AC3.34/0/M/1/1/4/H/3
8176032 PMCtendo AC2.65/1/M/1/1/4/H/3
8176040 PMCtendo AC2.75/1/M/1/1/4/H/4
8176047 PMCtendo AC2.63/0/5/1/6/6/H/3
8176049 PMCtendo AC2.62/0/M/1/1/4/H/3
8176066 PMCtendo AC4.63/0/L/1/6/5/H/3
Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)