Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Wise, Brooks Instrument, Crouzet - Crydom, Kuebler, Ametek, Dakota, Epluse, Koganei, Status, Sterilair,...
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088       
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Listcode: Dungs Vietnam
 
Dungs Vietnam Code: VPS 504SO4
   
Dungs Vietnam Model: MB-DLE 412 B01 S20
Dungs Vietnam Model: MB-DLE 415 B01 S20
Dungs Vietnam Replaced by: DMV-DLE 5065 ECO
(Model: DMV-DLE 5065/11)
Dungs Vietnam Model: DMV-DLE 5065/11
Includes NR.1461
Dungs Vietnam NR.1461
Dungs Vietnam Model: DMV-DLE5065/11 ECO
Includes
1. NR.1411/2PL
2. GW50A5
(Model: DMV-DLE 5065/11)
Dungs Vietnam NR.1411/2PL
Dungs Vietnam GW50A5
Dungs Vietnam Model: DMV-DLE5065/11
Includes:
Coil : Magnet Nr 1461 ; 220-240VAC ; 50/60Hz
Pressure Switch GW 50 A6 ; 5-50mbar
Dungs Vietnam Model: DMV-DLE 5065/11 ECO
Includes:
Coil : Magnet Nr 1461 ; 220-240VAC ; 50/60Hz
Pressure Switch GW 50 A6 ; 5-50mbar
(Model: DMV-DLE 5065/11)
DUNGS Vietnam Model: MB-VEF 407B01S10 (222793)
Dungs Vietnam Correct: LGW 10 A4/2
(Pressure switch den nang luong mat troi
Type:
LGW A4/2;   1…10mbar
Pmax(+): 500mbar Gas  Pmax(-): 500mbar Luft;     250VAC, 50-60Hz, 10A ; Art Nr: 232 046; IP 67; TU 12/99 0176-"S"    ID No: CE-0085AQ 0 673
1DDK232046S00001128)
   
Dungs Vietnam Model: E5AZ-R3T 
Dungs Vietnam Model: SAD 1.2 
Dungs Vietnam Model: SAD 1.5 
Dungs Vietnam Model: MB-DLE 410 B01 S20 
Dungs Vietnam Model: MPA22 S02 
 
Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)