ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
list code: Raytec Vietnam

RAYMAX 300 PLATINUM

 • Platinum Hi-Performance Range
 • Distances up to 1,000m (3,280ft)

View this product

RAYMAX 200 PLATINUM

 • Platinum Hi-Performance Range
 • Distances up to 300m (985ft)

View this product

RAYMAX 100 PLATINUM

 • Platinum Hi-Performance Range
 • Distances up to 200m (656ft)

View this product

RAYMAX 50 HP PoE

 • Operates from PoE
 • Distances up to 60m (197ft)

View this product

 

RAYMAX 25 PoE

 • Operates from PoE
 • Distances up to 30m (98ft)

View this product

RAYLUX 50 HP PoE

 • Operates from PoE
 • Distances up to 50m (164ft)

View this product

HYBRID 200

 • Infra-Red and White Light
 • IR Distances up to 210m (689ft)

View this product

HYBRID 150

 • Infra-Red and White Light
 • IR Distances up to 150m (492ft)

View this product

 

HYBRID 100

 • Infra-Red and White Light
 • Distances up to 105m (343ft)

View this product

RAYMAX ESP SERIES

 • Specialist ESPRIT Lighting
 • Distances up to 100m (328ft)

View this product

RAYMAX Panoramic Ultra

 • Ultra Wide 180° illumination
 • Ultimate Adaptive Illumination™

View this product

Raylux Panoramic

 • Ultra Wide 180° illumination
 • Adaptive Illumination™

View this product

 

VARIO Hybrid

 • Combined IR and WL
 • In a single unit

View this product

VARIO D-Zoom i8

 • High Power LED
 • Remotely Adjustable Angle

View this product

VARIO D-Zoom w8

 • High Power LED
 • Remotely Adjustable Angle

View this product

VARIO Lighthouse Kit IR

 • Fully Integrated
 • Lighting and Camera Housing

View this product

 

VARIO Lighthouse Kit WL

 • Fully Integrated
 • Lighting and Camera Housing

View this product

VARIO i16

 • Interchangeable Lensing
 • Remotely Controlled

View this product

VARIO w16

 • Interchangeable Lensing
 • Remotely Controlled

View this product

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)