Lời đầu tiên, Công ty TNHH TM DV Anh Nghi Sơn (ANS Vietnam) xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, sự hưng thịnh và ngày càng phát đạt.
        ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”
Nắm bắt xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất, ANS Việt Nam tự hào đem đến cho Quý khách hàng sự lựa chọn tối ưu và đáng tin cậy về linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động, nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh của Quý khách hàng.
ANS Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
·         Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety: relays, switches, fuse...
Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Wise, Brooks Instrument, Crouzet - Crydom, Kuebler, Ametek, Dakota, Epluse, Koganei, Status, Sterilair,...
 
ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI NSD  VIETNAM
 
Xuất xứ: NSD sensors
 
Listcode: NSD  Vietnam
 

NCV-20シリーズ

VS-10Eシリーズ

 

 

 

 

 

NCV-20NBNVP

VS-10E-1 STYLE1

 

 

NCV-20NGNVP

VS-10EX-1 STYLE1

 

 

NCV-20NBPVP

VS-10EM-1 STYLE1

 

 

NCV-20NGPVP

VS-10ED-1 STYLE1

 

 

NCV-20NBNV2

VS-10EXD-1 STYLE1

 

 

NCV-20NGNV2

VS-10ET-1 STYLE1

 

 

NCV-20NBPV2

VS-10EXT-1 STYLE1

 

 

NCV-20NGPV2

VS-10EMT-1 STYLE1

 

 

NCV-20NBNMP

VS-10EDT-1 STYLE1

 

 

NCV-20NGNMP

VS-10EXDT-1 STYLE1

 

 

NCV-20NBPMP

VS-10E-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NGPMP

VS-10EX-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NBNLP

VS-10EM-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NGNLP

VS-10ED-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NBPLP

VS-10EXD-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NGPLP

VS-10ET-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NBNLW

VS-10EXT-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NGNLW

VS-10EMT-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NBPLW

VS-10EDT-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NGPLW

VS-10EXDT-1-L STYLE1

 

 

NCV-20NBNLY

VS-10E-1-P STYLE1

 

 

NCV-20NGNLY

VS-10EX-1-P STYLE1

 

 

NCV-20NBPLY

VS-10EM-1-P STYLE1

 

 

NCV-20NGPLY

VS-10ED-1-P STYLE1

 

 

NCV-20HBNV1R

VS-10EXD-1-P STYLE1

 

 

NCV-20HGNV1R

VS-10ET-1-P STYLE1

 

 

NCV-20HBPV1R

VS-10EXT-1-P STYLE1

 

 

NCV-20HGPV1R

VS-10EMT-1-P STYLE1

 

 

NCV-20HBNV2

VS-10EDT-1-P STYLE1

 

 

NCV-20HGNV2

VS-10EXDT-1-P STYLE1

 

 

NCV-20HBPV2

VS-10E-1-V1PG STYLE1

 

 

NCV-20HGPV2

VS-10EX-1-V1PG STYLE1

 

 

NCV-20HBNM2R

VS-10EM-1-V1PG STYLE1

 

 

NCV-20HGNM2R

VS-10ED-1-V1PG STYLE1

 

 

NCV-20HBPM2R

VS-10EXD-1-V1PG STYLE1

 

 

NCV-20HGPM2R

VS-10ET-1-V1PG STYLE1

 

 

上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。

VS-10EXT-1-V1PG STYLE1

 


VS-10EMT-1-V1PG STYLE1

 

NCV-25シリーズ

VS-10EDT-1-V1PG STYLE1

 

 

 

VS-10EXDT-1-V1PG STYLE1

 

 

NCV-25NBNV1

VS-10E-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NBPV1

VS-10EX-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NBWV1

VS-10EM-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NGNV1

VS-10ED-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NGPV1

VS-10EXD-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NGWV1

VS-10ET-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NBNV2

VS-10EXT-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NBPV2

VS-10EMT-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NBWV2

VS-10EDT-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NGNV2

VS-10EXDT-1-C STYLE1

 

 

NCV-25NGPV2

 

 

NCV-25NGWV2

 

 

NCV-25NBNM2

 

 

 

NCV-25NBPM2

VS-10F-1

 

 

NCV-25NBWM2

VS-10FD-1

 

 

NCV-25NGNM2

VS-10FX-1

 

 

NCV-25NGPM2

VS-10FM-1

 

 

NCV-25NGWM2

VS-10FXD-1

 

 

上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。

VS-10FT-1

 


VS-10FDT-1

 

NCV-30シリーズ

VS-10FXT-1

 

 

 

VS-10FMT-1

 

 

NCV-30NBNLC

VS-10FXDT-1

 

 

NCV-30NBPLC

VS-10F-1-L

 

 

NCV-30NGNLC

VS-10FD-1-L

 

 

NCV-30NGPLC

VS-10FX-1-L

 

 

NCV-30HBNLC

VS-10FM-1-L

 

 

NCV-30HBPLC

VS-10FXD-1-L

 

 

NCV-30HGNLC

VS-10FT-1-L

 

 

NCV-30HGPLC

VS-10FDT-1-L

 

 

上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。

VS-10FXT-1-L

 


VS-10FMT-1-L

 

VM-2PRシリーズ

VS-10FXDT-1-L

 

 

 

VS-10F-1-LC

 

 

VE-2PR STYLE1

VS-10FD-1-LC

 

 

VE-2PR STYLE2

VS-10FX-1-LC

 

 

VE-2PR-V2 STYLE1

VS-10FM-1-LC

 

 

VM-2PR STYLE1

VS-10FXD-1-LC

 

 

VE-2PRH-V1R

VS-10FT-1-LC

 

 

VE-2PRH-V2

VS-10FDT-1-LC

 

 

VM-2PRH-M2R

VS-10FXT-1-LC

 

 

VL-2PRH-LC

VS-10FMT-1-LC

 

 

上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。

VS-10FXDT-1-LC

 


VS-10F-1-LP

 

VS-5Eシリーズ

VS-10FD-1-LP

 

 

 

VS-10FX-1-LP

 

 

VS-5E-1 STYLE1

VS-10FM-1-LP

 

 

VS-5ED-1 STYLE1

VS-10FXD-1-LP

 

 

VS-5EX-1 STYLE1

VS-10FT-1-LP

 

 

VS-5EXR-1 STYLE1

VS-10FDT-1-LP

 

 

VS-5EXG-1 STYLE1

VS-10FXT-1-LP

 

 

VS-5E-1 STYLE1

VS-10FMT-1-LP

 

 

VS-5ED-1 STYLE1

VS-10FXDT-1-LP

 

 

VS-5EX-1 STYLE1

VS-10F-1-VP

 

 

VS-5EXR-1 STYLE1

VS-10FD-1-VP

 

 

VS-5EXG-1 STYLE1

VS-10FX-1-VP

 


VS-10FM-1-VP

 

VS-5Fシリーズ

VS-10FXD-1-VP

 

 

 

VS-10FT-1-VP

 

 

VS-5F-1

VS-10FDT-1-VP

 

 

VS-5FD-1

VS-10FXT-1-VP

 

 

VS-5FX-1

VS-10FMT-1-VP

 

 

VS-5FT-1

VS-10FXDT-1-VP

 

 

VS-5FDT-1

VS-10F-1-V1

 

 

VS-5FXT-1

VS-10FD-1-V1

 

 

上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。

VS-10FX-1-V1

 


VS-10FM-1-V1

 

VS-Q62シリーズ

VS-10FXD-1-V1

 

 

 

VS-10FT-1-V1

 

 

VS-Q62-M2PG

VS-10FDT-1-V1

 

 

VS-Q62P-M2PG

VS-10FXT-1-V1

 

 

VS-Q62-M

VS-10FMT-1-V1

 

 

VS-Q62P-M

VS-10FXDT-1-V1

 

 

VS-Q62-L

VS-10FXT-1-DN-L

 

 

VS-Q62P-L

上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。

 

 

VS-Q62B-M2PG


 

VS-Q62BP-M2PG

EXBN-CC

 

VS-Q62B-M2R

 

 

 

VS-Q62BP-M2R

 

EXBN-CC

 

VS-Q62B-V1PG


 

VS-Q62BP-V1PG

IM-10DNシリーズ

 

VS-Q62B-V1R

 

 

 

VS-Q62BP-V1R

 

IM-10DN-M2PG STYLE1

 

VS-Q62B-V2

 

IM-10DN-M2PG STYLE52

 

VS-Q62BP-V2

 

IM-10DN-M2PG STYLE62

 

VS-Q62B-LP

 

IM-10DN-L STYLE1

 

VS-Q62BP-LP


 

VS-Q62B-C

ABシリーズ  *1

 

VS-Q62BP-C

 

 

 

VS-Q62B-CH

 

AB32N

 

VS-Q62BP-CH

 

AB32N STYLE V1R

 

上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。

 

AB33N


 

AB33N STYLE M2R

VS-Q262シリーズ

 

 

 

 

   

 

VS-Q262-M2PG

   

 

VS-Q262-M

   

 

VS-Q262-L

   

 

VS-Q262B-V1PG

 

*1 : CSA規格は非適合

 

VS-Q262B-M2PG

   

 

VS-Q262B-LC

   

 

VS-Q262BH-V1R

   

 

VS-Q262BH-M2R

   

 

VS-Q262BH-LC

   

 

上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。

   
         
 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)