Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Wise, Brooks Instrument, Crouzet - Crydom, Kuebler, Ametek, Dakota, Epluse, Koganei, Status, Sterilair,...
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088       
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Listcode: Wolflite Vietnam
 
Temporary Power
ATEX
Compliant with EU 94/9/EC ATEX Directive for use in explosive atmospheres for shore-based activities
ATEX TRANSFORMERS
LL-114 ATEX Transformer GRP 110V:24V
LL-214 ATEX Transformer GRP 230V:24V
LL-221 ATEX Transformer GRP 230V:110V
LL-124 ATEX Transformer Stainless Steel 110V:24V
LL-224 ATEX Transformer Stainless Steel 230V:24V
  With 15m SY cable & ATX plug and sockets as standard.
ATEX EXTENSION CABLES
LL-660 ATEX Extension SY cable 20M 230V ATX
LL-661 ATEX Extension SY cable 20M 110V ATX
LL-675 ATEX Extension SY cable 15M 24V ATX
ATEX SPLITTER BOXES
LL-260/110ATX/SY15 ATEX Splitter Box 110V ATX
LL-260/230ATX/SY15 ATEX Splitter Box 230V ATX
LL-260/110CEAG/SY15 ATEX Splitter Box 110V CEAG
LL-260/230CEAG/SY15 ATEX Splitter Box 230V CEAG
  With 15m SY cable
ATEX CABLE REELS  
LL-300/100/ATX ATEX Cable Reel 110V ATX
LL-300/230/ATX ATEX Cable Reel 230V ATX
LL-300/110/CEAG ATEX Cable Reel 110V CEAG
LL-300/230/CEAG ATEX Cable Reel 230V CEAG
Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)