Bộ điều khiển nhiệt độ Khuôn nhựa Matsui 

Temperature Controller MCA

The MCA Series is a temperature controller exclusively for oil that can cover high temperatures.

reliability

● SSR (contactless relay) is used for the heater control circuit.

 

safety

● Power breaker trip when Overheating

Model dòng: bộ điều khiển nhiệt độ khuôn nhựa Matsui 

MC5-G3-25L95

MC5-G1-25L95

MC5-G3-55l95

MC5-G1-55L95

MC5-G3-88L95

MC5-G1-88L95

MC5-G3-25H120

MC50G1-25H120

MC5-G3-55H120

MC5-G1-55H120

MC5-G3-88H120

MC5-G1-88H120

MC5-G3/G1-L95

MC5-G3-200L95

MC5-G1-200L95

MC5-G3-350L95

MC5-G1-350L95

MC5-G3-450L95

MC5-G1-450L95

MC5-G3-200H130

MC5-G1-200H130

MC5-G3-350H130

MC5-G1-350H130

MC5-G3-450H130

MC5-G1-450H130

Xem thêm về dòng cảm biến áp suất của chúng tôi cung cấp tại đây!

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)