Raytek Vietnam RAYMI310LTSCB3

ANS là đại lý hãng RAYTEK tại Việt Nam, hãy liên hệ để có hỗ trợ tốt nhất!

Cảm biến nhiệt độ Raytek Vietnam

MI3 là một đầu cảm biến thu nhỏ chắc chắn, được xếp hạng IP65, có thể được đặt trong những môi trường khắc nghiệt mà các cảm biến thông thường không thể tiếp cận được. MI3 không phải là một cảm biến độc lập và phải được mua cùng với hộp giao tiếp MI3MCOMM để hoạt động.

 

Raytek RAYMI3 Infrared Thermometer Communication Box with USB 2.0 communications-Raytek RAYMI310LTSCB8 Infrared Temperature Sensor with 8m Cable, 10:1 Optics, -40 to 600°C (-40 to 1112°F)-

LIST CODE RAYTEK VIETNAM RAYMI3 :

MI3 Series Miniature Infrared Sensors
STANDARD MI3 SERIES LOW TEMPERATURE SENSING HEADS
RAYMI310LTS  -40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 – 14 µm, 10:1, 130 msec, 1m cable
RAYMI320LTS  0 to 1000°C (32 to 1832°F), 8 – 14 µm, 22:1, 130 msec, 1m cable
RAYMI302LTS  -40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 – 14 µm, 2:1, 130 msec, 1m cable
FAST RESPONSE MI3 SERIES LOW TEMPERATURE SENSING HEADS
RAYMI310LTF 0 – 1000°C (32 – 1832°F), 8 – 14 µm, 10:1, 20 msec, 1m cable
5 MICRON SENSING HEADS FOR GLASS APPLICATIONS
RAYMI310G5S 250 to 1650°C, 5 µm, D:S 10:1, 130 msec, 1m cable
HIGH AMBIENT MI3 SERIES SENSING HEADS LOW TEMPERATURE SENSING HEADS
RAYMI310LTH  -40 to 600°C, 8 to 14 µm, D:S 10:1, 130 msec, 1m cable
RAYMI320LTH  0 to 1000°C, 8 to 14 µm, D:S 22:1, 130 msec, 1m cable
  Raytek RAYMI310LTSCB8 Infrared Temperature Sensor with 8m Cable, 10:1 Optics, -40 to 600°C (-40 to 1112°F)
  Raytek RAYMI310LTSCB15 Infrared Temperature Sensor with 15m Cable, 10:1 Optics, -40 to 600°C (-40 to 1112°F)
  Raytek RAYMI310LTSCB3 Infrared Temperature Sensor with 3m Cable, 10:1 Optics, -40 to 600°C (-40 to 1112°F)
  Raytek RAYMI302LTSCB30 Infrared Temperature Sensor with 30m Cable, 2:1 Optics, -40 to 600°C (-40 to 1112°F)
XXXMI3CERT Calibration is traceable to the International System of Units (SI), through National Metrological Institutes such as NIST (order as a separate line item)

SYSTEM EXPANSION ACCESSORIES, Raytek Vietnam RAYMI310LTSCB3

XXXMI3CONNBOX Multi-channel sensor interface box for MI3 and MI3M series communications modules. Includes 8 sets of field wiring terminals wired in parallel to one 5 meter (16.4′) cable to connect to MI3 or MI3M communications module.
XXXUSB485 USB to RS232/422/485 converter
RAYMI3COMMI Installation of MI3 sensing head with MI3/MI3M communications box
  MECHANICAL ACCESSORIES
XXXMIACMN Sensing head mounting nuts – 5 pieces
XXXMIACFB Sensing head fixed mounting bracket
XXXMIACAB Sensing head adjustable mounting bracket
XXXMIACAJ Air purge jacket (no cooling) – For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).
XXXMIACAJI Air purge jacket (no cooling) – installed, for MI3xxLTH only possible option – For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).
XXXMIACCJ Air cooling and purging system with .8m (2.8′) insulated air hose.  For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).  Not compatible with MI3LTH.
XXXMIACCJ1 Air cooling and purging system with 2.8m (9.2′) insulated air hose.  For use in ambient temperatures <200°C (<392°F). Not compatible with MI3LTH.
XXXMIACRAJ1 Right angle mirror with air purging systems.  For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).  Not compatible with MI3LTH.
XXXMIACRAJ Right angle mirror for use with air cooling and purging systems.  For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).  Not compatible with MI3LTH.
XXXMIACPW Zinc Sulfide protective window for MI sensors.  Not for use with air purging or air cooling systems.
XXXMI3ACPWP Polymer protective window for MI3 sensors.  Not for use with air purging or air cooling systems.
XXXMI3ACCFL MI3 Close Focus Lens Accessory, 10mm focus distance. LT models only.
D82MIACAJ Stainless steel air purge jacket (no cooling) – For use in ambient temperatures <200°C (<392°F)
XXXUSBCABLE USB cable assembly, 4 COND, USB-A(M), USB-MINI-B(M), Shielded, 2M

MI3 1M, 2M  Series, Raytek Vietnam RAYMI310LTSCB3

STANDARD MI3 HIGH TEMPERATURE SENSING HEADS: 1M AND 2M SENSING HEADS ARE RATED FOR A MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE OF 120°C (<250°F)
RAYMI31001MSF1  500 to 1,800°C (932 to 3,272°F), 1 µm, 100:1 D:S, 200mm Focus, 10 msec, 1m cable
RAYMI31001MSF3  500 to 1,800°C (932 to 3,272°F), 1 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec, 1m cable
RAYMI31002MSF1  250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 200mm Focus, 10 msec, 1m cable
RAYMI31002MSF3  250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec, 1m cable
  1M and 2M sensing heads are rated for a maximum ambient temperature of 120°C (<250°F)
  SYSTEM EXPANSION ACCESSORIES
XXXMI3CONNBOX Multi-channel sensor interface box for MI3 and MI3M series communications modules. Includes 8 sets of field wiring terminals wired in parallel to one 5 meter (16.4′) cable to connect to MI3 or MI3M communications module.
XXXUSBCABLE USB cable assembly, 4 COND, USB-A(M), USB-MINI-B(M), Shielded, 2M
XXXUSB485 USB to RS232/422/485 converter
XXXSYSPS 24VDC power supply (100/240),1.3 amps
  MECHANICAL ACCESSORIES
XXXMI3100MN Stainless steel mounting nuts (2) -metric threads
XXXMI3100FB Stainless Steel Fixed Bracket
XXXMI3100ADJB Stainless Steel Adjustable Bracket
XXXMI3100AP Metric Air Purge Collar
XXXMI3100RAM Right Angle Mirror, metric thread

MI3 SERIES COMMUNICATIONS BOXES, Raytek Vietnam RAYMI310LTSCB3

RAYMI3COMM MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 communications. Select the type of standard sensing heads listed above.
RAYMI3COMMI MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 communications and sensing head installed. Select the type of standard sensing heads listed above and order as a separate line item.
RAYMI3COMM4 MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and RS485communications. Select the type of standard sensing heads listed above. For use over long distance or multi-drop networks and requires use of Smart RS485 converter.
RAYMI3COMMM MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Modbus network communications interface. Select the type of standard sensing heads listed above.
RAYMI3COMME MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Ethernet network communications interface with installed M12 fieldbus connector and built-in HTTP-Server server . Select the type of standard sensing heads listed above.
RAYMI3COMMP2 MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Profibus network communications interface with installed 9 pin D-sub fieldbus connector. Select the type of standard sensing heads listed above.
RAYMI3COMMP1 MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Profibus network communications interface with installed M12 fieldbus connector. Select the type of standard sensing heads listed above.
RAYMI3COMMPN MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and Profinet network communications interface with installed M12 fieldbus connector. Select the type of standard sensing heads listed above.

MI3M SERIES MULTICHANNEL DIN MOUNT COMMUNICATIONS BOXES, Raytek Vietnam RAYMI310LTSCB3

RAYMI3MCOMMN Modular 3TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 communications (no user interface or display). Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMM Modular 4TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and RS485 communications. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMMA Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and 4 galvanic isolated analog outputs. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMMM Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and Modbus network communications. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMME Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and Ethernet interface with built-in HTTP-Server. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMMP Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and Profibus network communications. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
RAYMI3MCOMMPN Modular 6TE DIN mountable 4-channel IR thermometer system with USB 2.0 and Profinet interface. Select the type and quantity (maximum of 4) of standard sensing heads listed above.
XXXETHLTCB 7.5m Ethernet Cable (CAT5, 70°C) with M12 plug to connect RAYMI3COMME
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)