Lời đầu tiên, Công ty TNHH TM DV Anh Nghi Sơn (ANS Vietnam) xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, sự hưng thịnh và ngày càng phát đạt.
        ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”
Nắm bắt xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất, ANS Việt Nam tự hào đem đến cho Quý khách hàng sự lựa chọn tối ưu và đáng tin cậy về linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động, nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh của Quý khách hàng.
ANS Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
·         Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety: relays, switches, fuse...
Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Wise, Brooks Instrument, Crouzet - Crydom, Kuebler, Ametek, Dakota, Epluse, Koganei, Status, Sterilair,...
 
ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI IMO  VIETNAM
 
Listcode: IMO Vietnam
Ultraviolet emission photoelectric sensors 
   
LDLU/0N-0C Lumines. scanner M18 NPN cable 90°
LDLU/0N-0V Lumines. scanner M18 NPN M12 plug pig-tail 
LDLU/0P-0C Lumines. scanner M18 PNP cable 90° 
LDLU/0P-0V Lumines. scanner M18 PNP M12 plug pig-tail
LDLV/0N-1K Lumines. scanner M30 NPN M12 plug 90°
LDLV/0P-1K Lumines. scanner M30 PNP M12 plug 90°
LDLU/0P-0K Lumines. scanner M18 PNP M12 plug 90°
LDLU/0N-0K Lumines. scanner M18 NPN M12 plug90°
   
Safety devices
   
   
M18 photoelectric sensors
   
SK2/E-C Emitt. M18 cable 90° 8m
SK2/R-C Receiv. M18 cable 90° 
SK3/E-V Emitt. M18 M12 plug pig-tail for STP
SK3/R-V Receiv. M18 M12 plug for STP
   
STP/1 Additional for SK3 superf. protection 1m.
STP/2 Additional for SK3 superf. protection 2m.
STP/3 Additional for SK3 superf. protection 3m.
   
Control unit type 2 with/without muting d.c. or a.c.
   
SBCR02/H-40 Control unit 4 beams 115 VAC
SBCR02/Z-40 Control unit 4 beams 230 VAC
SBCR02/S-20 Control unit 2 beams 24 VDC
SBCR02/S-40 Control unit 4 beams 24 VDC
SBCR02/S-2M Control unit 2 beams 24 VDC withMUTING
SBCR02/S-4M Control unit 4 beams 24 VDC withMUTING
SBCR02/A-10 Control unit 1 beam 24 VAC
SBCR02/A-20 Control unit 2 beams 24 VAC
SBCR02/A-30 Control unit 3 beams 24 VAC
SBCR02/A-40 Control unit 4 beams 24 VAC
SBCR02/H-10 Control unit 1 beam 115 VAC
SBCR02/H-20 Control unit 2 beams 115 VAC
SBCR02/H-30 Control unit 3 beams 115 VAC
SBCR02/Z-10 Control unit 1 beam 230 VAC
SBCR02/Z-20 Control unit 2 beams 230 VAC
SBCR02/Z-30 Control unit 3 beams 230 VAC
SBCR02/S-10 Control unit 1 beam 24 VDC
SBCR02/S-30 Control unit 3 beams 24 VDC
SBCR02/S-1M Control unit 1 beam 24 VDC withMUTING
SBCR02/S-3M Control unit 3 beams 24 VDC withMUTING
   
SB100 Optical exclusion forSBCR02 
SB101 Optical exclusion forSBCR02 with MUTING
   
Control unit type 2 with/without muting d.c.
   
SBCR03/S-A0 Control unit without MUTING 24VDC
SBCR03/S-AM Control unit with MUTING 24VDC
   
Cylindrical photoelectric sensors type 2
   
SH2/E-0E Emitt. M18 10m plastic plugM12
SH2/E-0K Emitt. M18 10m plastic plugM12 90°
SH2/E-1H Emitt. M18 10m metal plugM12
SH2/E-1K Emitt. M18 10m metal plugM12 90°
SH2/R-0E Receiv. M18 10m plastic plugM12
SH2/R-0K Receiv. M18 10m plastic plugM12 90°
SH2/R-1H Receiv. M18 10m metal plugM12
SH2/R-1K Receiv. M18 10m metal plugM12 90°
   
TH2/E-K Emitt. M30 30m M12 plug 90°
TH2/E-Y Emitt. M30 30m plug DIN43650
TH2/R-K Receiv. M30 30m M12 plug 90°
TH2/R-Y Receiv. M30 30m plug DIN43650
TH4/E-K Emitt. M30 60m. M12 plug 90°
TH4/E-Y Emitt. M30 60m. plug DIN43650
TH4/R-K Receiv. M30 60m. M12 plug 90°
TH4/R-Y Receiv. M30 60m. plug DIN43650
   
Cylindrical photoelectric sensors type 2 - input/output IEC61131-2
   
SH2/E-0EIC Emitter M18 11m plastic M12 plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/E-1EIC Emitter M18 11m metal M12 plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/E-0KIC Emitter M18 11m plastic M12 plug 90° I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/E-1KIC Emitter M18 11m metal M12 plug 90° I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/E-2EIC Emitter M18 5m plastic M12 plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/E-3EIC Emitter M18 5m metal M12 plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/R-0EIC Receiver M18 11m plastic M12 plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/R-1EIC Receiver M18 11m metal M12 plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/R-0KIC Receiver M18 11m plastic M12 plug 90° I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/R-1KIC Receiver M18 11m metal M12 plug 90° I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/R-2EIC Receiver M18 5m plastic M12 plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH2/R-3EIC Receiver M18 5m metal M12 plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
TH2/E-KIC Emitter M30 60m metal M12 plug 90° I/O IEC61131-2 f=123 kHz
TH2/R-KIC Receiver M30 60m metal M12 plug 90° I/O IEC61131-2 f=123 kHz
   
Cylindrical photoelectric sensors type 4 - input/output IEC61131-2
   
SH4/E-0EIC Emitter M18 11m plastic M12 Plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH4/E-1EIC Emitter M18 11m metal M12 Plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH4/E-3EIC Emitter M18 5m metal M12 Plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH4/R-0EIC Receiver M18 11m plastic M12 Plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH4/R-1EIC Receiver M18 11m metal M12 Plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
SH4/R-3EIC Receiver M18 5m metal M12 Plug I/O IEC61131-2 f=123 kHz
TH4/E-KIC Emitter M30 60m metal M12 Plug 90° I/O IEC61131-2 f=123 kHz
TH4/R-KIC Ricev. M30 60m metal M12 Plug 90° I/O IEC61131-2 f=123 kHz
   
Multibeam light curtains for body protection type 2
   
SBAE/2B-P Emitt. std. 2 optics 10mt. fairlead
SBAE/3B-P Emitt. std. 3 optics 10mt. fairlead
SBAE/3E-W Emitt. std. 3 optics 60mt. plug (included)
SBAE/4B-P Emitt. std. 4 optics 10mt. fairlead
   
SBAR/2B-P Rec. std. 2 optics 10mt. fairlead
SBAR/3B-P Rec. std. 3 optics 10mt. fairlead
SBAR/3B-W Rec. std. 3 optics 10mt. plug (included)
SBAR/3E-P Rec. std. 3 optics 60mt. fairlead
SBAR/3E-W Rec. std. 3 optics 60mt. plug (included)
SBAR/4E-P Rec. std. 4 optics 60mt. fairlead
   
SBAS/2B-P Mixed principal 2 optics 10mt. fairlead
SBAS/2B-W Mixed principal 2 optics 10mt. plug (included)
SBAS/2E-P Mixed principal 2 optics 60mt. fairlead
SBAS/2E-W Mixed principal 2 optics 60mt. plug (included)
SBAS/3B-P Mixed principal 3 optics 10mt. fairlead
SBAS/3B-W Mixed principal 3 optics 10mt. plug (included)
SBAS/3D-P Mixed principal 3 optics40mt. fairlead
SBAS/4B-W Mixed principal 4 optics 10mt. plug (included)
   
SBAT/2B-P Mixed secondary 2 optics 10mt. fairlead
SBAT/2B-W Mixed secondary 2 optics 10mt. plug (included)
SBAT/2E-W Mixed secondary 2 optics 60mt. plug (included)
SBAT/3B-P Mixed secondary 3 optics 10mt. fairlead
SBAT/3B-W Mixed secondary 3 optics 10mt. plug (included)
SBAT/3D-P Mixed secondary 3 optics40mt. fairlead
SBAT/4D-W Mixed secondary 4 optics 40mt. plug (included)
   
SBAM/2E REFL. PASSIVE 2 Optics 6m with SBAS/2E
   
Safety light curtain for hand protection type 2
   
SBHR/AA-NH Receiver H150mm R20mm Standard 
SBHR/BA-NH Receiver H150mm R30mm Standard 
SBHR/CA-NH Receiver H150mm R40mm Standard 
SBHE/2A-NH Emitter H150mm R20mm D6m Standard 
SBHE/3A-NH Emitter H150mm R30mm D6m Standard 
SBHE/4A-NH Emitter H150mm R40mm D6m Standard 
SBHE/AA-NH Emitter H150mm R20mm D19m Standard 
SBHE/BA-NH Emitter H150mm R30mm D19m Standard 
SBHR/AB-NH Receiver H300mm R20mm Standard 
SBHR/AB-SH Receiver H300mm R20mm Cascadable 
SBHR/BB-NH Receiver H300mm R30mm Standard 
SBHR/BB-SH Receiver H300mm R30mm Cascadable 
SBHR/CB-NH Receiver H300mm R40mm Standard 
SBHR/CB-SH Receiver H300mm R40mm Cascadable 
SBHE/2B-NH Emitter H300mm R20mm D6m Standard 
SBHE/2B-SH Emitter H300mm R20mm D6m Cascadable 
SBHE/3B-NH Emitter H300mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3B-SH Emitter H300mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4B-NH Emitter H300mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4B-SH Emitter H300mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BB-NH Emitter H300mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BB-SH Emitter H300mm R30mm D19m Cascadable 
SBHR/AC-NH Receiver H450mm R20mm Standard 
SBHR/AC-SH Receiver H450mm R20mm Cascadable 
SBHR/BC-NH Receiver H450mm R30mm Standard 
SBHR/BC-SH Receiver H450mm R30mm Cascadable 
SBHR/CC-NH Receiver H450mm R40mm Standard 
SBHR/CC-SH Receiver H450mm R40mm Cascadable 
SBHE/2C-NH Emitter H450mm R20mm D6m Standard 
SBHE/2C-SH Emitter H450mm R20mm D6m Cascadable 
SBHE/3C-NH Emitter H450mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3C-SH Emitter H450mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4C-NH Emitter H450mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4C-SH Emitter H450mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BC-NH Emitter H450mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BC-SH Emitter H450mm R30mm D19m Cascadable 
SBHR/AD-NH Receiver H600mm R20mm Standard 
SBHR/AD-SH Receiver H600mm R20mm Cascadable 
SBHR/BD-NH Receiver H600mm R30mm Standard 
SBHR/BD-SH Receiver H600mm R30mm Cascadable 
SBHR/CD-NH Receiver H600mm R40mm Standard 
SBHR/CD-SH Receiver H600mm R40mm Cascadable 
SBHE/2D-NH Emitter H600mm R20mm D6m Standard 
SBHE/2D-SH Emitter H600mm R20mm D6m Cascadable 
SBHE/3D-NH Emitter H600mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3D-SH Emitter H600mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4D-NH Emitter H600mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4D-SH Emitter H600mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BD-NH Emitter H600mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BD-SH Emitter H600mm R30mm D19m Cascadable 
SBHR/AE-NH Receiver H750mm R20mm Standard 
SBHR/AE-SH Receiver H750mm R20mm Cascadable 
SBHR/BE-NH Receiver H750mm R30mm Standard 
SBHR/BE-SH Receiver H750mm R30mm Cascadable 
SBHR/CE-NH Receiver H750mm R40mm Standard 
SBHR/CE-SH Receiver H750mm R40mm Cascadable 
SBHE/2E-NH Emitter H750mm R20mm D6m Standard 
SBHE/2E-SH Emitter H750mm R20mm D6m Cascadable 
SBHE/3E-NH Emitter H750mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3E-SH Emitter H750mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4E-NH Emitter H750mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4E-SH Emitter H750mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BE-NH Emitter H750mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BE-SH Emitter H750mm R30mm D19m Cascadable 
SBHR/AF-NH Receiver H900mm R20mm Standard 
SBHR/AF-SH Receiver H900mm R20mm Cascadable 
SBHR/BF-NH Receiver H900mm R30mm Standard 
SBHR/BF-SH Receiver H900mm R30mm Cascadable 
SBHR/CF-NH Receiver H900mm R40mm Standard 
SBHR/CF-SH Receiver H900mm R40mm Cascadable 
SBHE/2F-NH Emitter H900mm R20mm D6m Standard 
SBHE/2F-SH Emitter H900mm R20mm D6m Cascadable 
SBHE/3F-NH Emitter H900mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3F-SH Emitter H900mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4F-NH Emitter H900mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4F-SH Emitter H900mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BF-NH Emitter H900mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BF-SH Emitter H900mm R30mm D19m Cascadable 
SBHR/AG-NH Receiver H1050mm R20mm Standard 
SBHR/AG-SH Receiver H1050mm R20mm Cascadable 
SBHR/BG-NH Receiver H1050mm R30mm Standard 
SBHR/BG-SH Receiver H1050mm R30mm Cascadable 
SBHR/CG-NH Receiver H1050mm R40mm Standard 
SBHR/CG-SH Receiver H1050mm R40mm Cascadable 
SBHE/2G-NH Emitter H1050mm R20mm D6m Standard 
SBHE/2G-SH Emitter H1050mm R20mm D6m Cascadable 
SBHE/3G-NH Emitter H1050mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3G-SH Emitter H1050mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4G-NH Emitter H1050mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4G-SH Emitter H1050mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BG-NH Emitter H1050mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BG-SH Emitter H1050mm R40mm D6m Cascadable 
SBHR/AH-NH Receiver H1200mm R20mm Standard 
SBHR/AH-SH Receiver H1200mm R20mm Cascadable 
SBHR/BH-NH Receiver H1200mm R30mm Standard 
SBHR/BH-SH Receiver H1200mm R30mm Cascadable 
SBHR/CH-NH Receiver H1200mm R40mm Standard 
SBHR/CH-SH Receiver H1200mm R40mm Cascadable 
SBHE/2H-NH Emitter H1200mm R20mm D6m Standard 
SBHE/2H-SH Emitter H1200mm R20mm D6m Cascadable 
SBHE/3H-NH Emitter H1200mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3H-SH Emitter H1200mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4H-NH Emitter H1200mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4H-SH Emitter H1200mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BH-NH Emitter H1200mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BH-SH Emitter H1200mm R40mm D6m Cascadable 
SBHR/BL-NH Receiver H1350mm R30mm Standard 
SBHR/BL-SH Receiver H1350mm R30mm Cascadable 
SBHR/CL-NH Receiver H1350mm R40mm Standard 
SBHR/CL-SH Receiver H1350mm R40mm Cascadable 
SBHE/3L-NH Emitter H1350mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3L-SH Emitter H1350mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4L-NH Emitter H1350mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4L-SH Emitter H1350mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BL-NH Emitter H1350mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BL-SH Emitter H1350mm R30mm D19m Cascadable 
SBHR/BM-NH Receiver H1500mm R30mm Standard 
SBHR/BM-SH Receiver H1500mm R30mm Cascadable 
SBHR/CM-NH Receiver H1500mm R40mm Standard 
SBHR/CM-SH Receiver H1500mm R40mm Cascadable 
SBHE/3M-NH Emitter H1500mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3M-SH Emitter H1500mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4M-NH Emitter H1500mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4M-SH Emitter H1500mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BM-NH Emitter H1500mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BM-SH Emitter H1500mm R30mm D19m Cascadable 
SBHR/BN-NH Receiver H1650mm R30mm Standard 
SBHR/BN-SH Receiver H1650mm R30mm Cascadable 
SBHR/CN-NH Receiver H1650mm R40mm Standard 
SBHR/CN-SH Receiver H1650mm R40mm Cascadable 
SBHE/3N-NH Emitter H1650mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3N-SH Emitter H1650mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4N-NH Emitter H1650mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4N-SH Emitter H1650mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BN-NH Emitter H1650mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BN-SH Emitter H1650mm R30mm D19m Cascadable 
SBHR/BO-NH Receiver H1800mm R30mm Standard 
SBHR/BO-SH Receiver H1800mm R30mm Cascadable 
SBHR/CO-NH Receiver H1800mm R40mm Standard 
SBHR/CO-SH Receiver H1800mm R40mm Cascadable 
SBHE/3O-NH Emitter H1800mm R30mm D6m Standard 
SBHE/3O-SH Emitter H1800mm R30mm D6m Cascadable 
SBHE/4O-NH Emitter H1800mm R40mm D6m Standard 
SBHE/4O-SH Emitter H1800mm R40mm D6m Cascadable 
SBHE/BO-NH Emitter H1800mm R30mm D19m Standard 
SBHE/BO-SH Emitter H1800mm R30mm D19m Cascadable 
   
Safety light curtain for hand/finger protection type 4
   
SBME/AA-0H Emitter H150mm R14mm 
SBMR/2A-0H Receiver H150mm R14mm D 0-2,5m
SBMR/AA-0H Receiver H150mm R14mm D 1-5m
SBME/BA-0H Emitter H150mm R30mm 
SBMR/BA-0H Receiver H150mm R30mm D 0-6m
SBME/AB-0H Emitter H300mm R14mm 
SBMR/2B-0H Receiver H300mm R14mm D 0-2,5m
SBMR/AB-0H Receiver H300mm R14mm D 1-5m
SBME/BB-0H Emitter H300mm R30mm 
SBMR/BB-0H Receiver H300mm R30mm D 0-6mm
SBME/AC-0H Emitter H450mm R14mm 
SBMR/2C-0H Receiver H450mm R14mm D 0-2,5m
SBMR/AC-0H Receiver H450mm R14mm D 1-5m
SBME/BC-0H Emitter H450mm R30mm 
SBMR/BC-0H Receiver H450mm R30mm D 0-6m
SBME/AD-0H Emitter H600mm R14mm 
SBMR/2D-0H Receiver H600mm R14mm D 0-2,5m
SBMR/AD-0H Receiver H600mm R14mm D 1-5m
SBME/BD-0H Emitter H600mm R30mm 
SBMR/BD-0H Receiver H600mm R30mm D 0-6m
SBME/AE-0H Emitter H750mm R14mm 
SBMR/2E-0H Receiver H750mm R14mm D 0-2,5m
SBMR/AE-0H Receiver H750mm R14mm D 1-5m
SBME/BE-0H Emitter H750mm R30mm 
SBMR/BE-0H Receiver H750mm R30mm D 0-6mm
SBME/AF-0H Emitter H900mm R14mm 
SBMR/2F-0H Receiver H900mm R14mm D 0-2,5m
SBMR/AF-0H Receiver H900mm R14mm D 1-5m
SBME/BF-0H Emitter H900mm R30mm 
SBMR/BF-0H Receiver H900mm R30mm D 0-6m
SBME/AG-0H Emitter H1050mm R14mm 
SBMR/2G-0H Receiver H1050mm R14mm D 0-2,5m
SBMR/AG-0H Receiver H1050mm R14mm D 1-5m
SBME/BG-0H Emitter H1050mm R30mm 
SBMR/BG-0H Receiver H1050mm R30mm D 0-6m
SBME/AH-0H Emitter H1200mm R14mm 
SBMR/2H-0H Receiver H1200mm R14mm D 0-2,5m
SBMR/AH-0H Receiver H1200mm R14mm D 1-5m
SBME/BH-0H Emitter H1200mm R30mm 
SBMR/BH-0H Receiver H1200mm R30mm D 0-6m

 

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)