ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI UE-UNITED ELECTRIC CONTROLS VIETNAM

Dòng cảm biến áp suất UE TX200 đầu ra chuẩn analog hoặc chuẩn HART

 

TX200H Series HART® Smart Explosion Proof Pressure Transmitter

TX200 Series Analog Explosion Proof Pressure Transmitter

TX200H Series HART®
TX200H Series HART®

The TX200H is a 

TX200H 03

TX200H 04

TX200H 05

TX200H 06

 

TX200A 03
TX200A 04

TX200A 05

TX200A 06

TX200B 03
TX200B 04

TX200B 05

TX200B 06

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)