ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI UE-UNITED ELECTRIC CONTROLS VIETNAM

Bảng Giá :

 

UE Vietnam
United Electric Control Vietnam
Model: H121-361
UE Vietnam
United Electric Control Vietnam
Model: H121-S156B
Unit weight: 2.5-3 kg / pc
UE Vietnam
United Electric Control Vietnam
UE Model No.: J403-451
Pressure switch :  0 “WC – 80”WC
Pressure Sensor  : Buna N Diaphragm and O-Ring 
Pressure Connection : ¼” NPT  Electrical
Entry  : 7/8”  NPT
Contact   :  3 x SPDT
UE Vietnam
United Electric Control Vietnam
Model: 10-F10 M201 M511
UE Vietnam
United Electric Control Vietnam
Model: 10-F12 M201 M511
UE Vietnam
United Electric Control Vietnam
Model: H100-706
UE Vietnam
United Electric Control Vietnam
H121-S156B
H122-S156B
UE Vietnam
United Electric Control Vietnam
H122-S164B
UE Vietnam
United Electric Control Vietnam
Model: H121-361

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)