ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI UE-UNITED ELECTRIC CONTROLS VIETNAM

 

Cảm biến áp suất dùng trong môi trường an toàn, phòng nổ vùng 0, 1 thương hiệu UE - USA

14005 - 2SLP gage pressure transmitter

 

14006 - 2SLP differential pressure transmitter

 

14007 - 2SLP welded temperature transmitter

 

14008 - 2SLP spring loaded temperature transmitter

 

14009 - 2SLP remote temperature transmitter

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)