Lời đầu tiên, Công ty TNHH TM DV Anh Nghi Sơn (ANS Vietnam) xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, sự hưng thịnh và ngày càng phát đạt.
        ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”
Nắm bắt xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất, ANS Việt Nam tự hào đem đến cho Quý khách hàng sự lựa chọn tối ưu và đáng tin cậy về linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động, nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh của Quý khách hàng.
ANS Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
·         Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety: relays, switches, fuse...
Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Wise, Brooks Instrument, Crouzet - Crydom, Kuebler, Ametek, Dakota, Epluse, Koganei, Status, Sterilair,...
 
ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI Cavotec VIETNAM
 
Xuất xứ: Cavotec 
 
Listcode: Cavotec Vietnam
 
 
  Inv.plug:  Plug:   Inv.Plug: 
Plug: Male Pins  Female Contacts Male Pins  Female Contacts
Product Code Product Code Product Code Product code
PC4-SS04-0350 PC4-TS04-0350 PC2-SX01-0350/XX PC2-TX01-0350/XX
PC4-SS04-0500 PC4-TS04-0500 PC2-SX01-0500/XX  PC2-TX01-0500/XX 
PC4-SS04-0700* PC4-TS04-0700* PC2-SX01-0700/XX PC2-TX01-0700/XX
PC4-SS05-0250 PC4-TS05-0250 PC2-SX01-0950/XX PC2-TX01-0950/XX
PC4-SS05-0350 PC4-TS05-0350 PC2-SX01-1200/XX  PC2-TX01-1200/XX 
PC4-SS05-0500 PC4-TS05-0500 PC2-SX01-1500/XX * PC2-TX01-1500/XX *
PC4-SS05-0700* PC4-TS05-0700* PC2-SX01-1850/XX * PC2-TX01-1850/XX *
  Inv.plug:  PC2-SX01-2400/XX * PC2-TX01-2400/XX *
Plug: Male Pins   Female Contacts PC2-SX01-3000/XX * PC2-TX01-3000/XX *
Product Code Product Code PC2-SX03-S350/XX PC2-TX03-S350/XX
PC4-SS04-0350B PC4-TS04-0350B PC2-SX03-0500/XX * PC2-TX03-0500/XX *
PC4-SS04-0500B PC4-TS04-0500B PC2-SX03-0700/XX PC2-TX03-0700/XX
PC4-SS04-0700B* PC4-TS04-0700B* PC2-SX04-0250/XX PC2-TX04-0250/XX
PC4-SS05-0250B PC4-TS05-0250B PC2-SX04-0350/XX  PC2-TX04-0350/XX 
PC4-SS05-0350B PC4-TS05-0350B PC2-SX04-0500/XX * PC2-TX04-0500/XX *
PC4-SS05-0500B PC4-TS05-0500B PC2-SX05-0250/XX  PC2-TX05-0250/XX
PC4-SS05-0700B* PC4-TS05-0700B* PC2-SX05-0350/XX  PC2-TX05-0350/XX 
Connector:   Inv.connector:  PC2-SX05-0500/XX * PC2-TX05-0500/XX *
Female Contacts Male Pins  Connector:  Inv.Connector: 
Product Code Product Code Female Contacts  Male Pins 
PC4-RS04-0350 PC4-PS04-0350 Product Code Product Code
PC4-RS04-0500 PC4-PS04-0500 PC2-RX01-0350/XX PC2-PX01-0350/XX
PC4-RS04-0700* PC4-PS04-0700* PC2-RX01-0500/XX PC2-PX01-0500/XX
PC4-RS05-0250 PC4-PS05-0250 PC2-RX01-0700/XX PC2-PX01-0700/XX
PC4-RS05-0350 PC4-PS05-0350 PC2-RX01-0950/XX PC2-PX01-0950/XX
PC4-RS05-0500 PC4-PS05-0500 PC2-RX01-1200/XX  PC2-PX01-1200/XX 
PC4-RS05-0700* PC4-PS05-0700* PC2-RX01-1500/XX * PC2-PX01-1500/XX *
Socket:   Inv.socket:  PC2-RX01-1850/XX * PC2-PX01-1850/XX *
Female Contacts  Male Pins PC2-RX01-2400/XX * PC2-PX01-2400/XX *
Product Code Product Code PC2-RX01-3000/XX * PC2-PX01-3000/XX *
PC4-VS04-0350 PC4-WS04-0350 PC2-RX03-0350/XX PC2-PX03-0350/XX
PC4-VS04-0500 PC4-WS04-0500 PC2-RX03-0500/XX * PC2-PX03-0500/XX *
PC4-VS04-0700* PC4-WS04-0700* PC2-RX03-0700/XX PC2-PX03-0700/XX
PC4-VS05-0250 PC4-WS05-0250 PC2-RX04-0250/XX PC2-PX04-0250/XX
PC4-VS05-0350 PC4-WS05-0350 PC2-RX04-0350/XX PC2-PX04-0350/XX 
PC4-VS05-0500 PC4-WS05-0500 PC2-RX04-0500/XX * PC2-PX04-0500/XX *
PC4-VS05-0700* PC4-WS05-0700* PC2-RX05-0250/XX PC2-PX05-0250/XX
Socket:  Inv. Socket:  PC2-RX05-0350/XX  PC2-PX05-0350/XX 
Female Contacts Male Pins  PC2-RX05-0500/XX * PC2-PX05-0500/XX *
Product Code Product Code Socket:   Inv. Socket:  
PC2-VX01-0350R PC2-WX01-0350R Female Contacts Male Pins  
PC2-VX01-0500R  PC2-WX01-0500R  Product Code Product Code
PC2-VX01-0700R PC2-WX01-0700R PC2-VX01-0350 PC2-WX01-0350
PC2-VX01-0950R PC2-WX01-0950R  PC2-VX01-0500  PC2-WX01-0500 
PC2-VX01-1200R  PC2-WX01-1200R  PC2-VX01-0700 PC2-WX01-0700
PC2-VX01-1500R * PC2-WX01-1500R * PC2-VX01-0950 PC2-WX01-0950
PC2-VX01-1850R * PC2-WX01-1850R * PC2-VX01-1200  PC2-WX01-1200 
PC2-VX01-2400R * PC2-WX01-2400R * PC2-VX01-1500 * PC2-WX01-1500 *
PC2-VX01-3000R * PC2-WX01-3000R * PC2-VX01-1850 * PC2-WX01-1850 *
PC2-VX03-0350R PC2-WX03-0350R PC2-VX01-2400 * PC2-WX01-2400 *
PC2-VX03-0500R * PC2-WX03-0500R * PC2-VX01-3000 * PC2-WX01-3000 *
PC2-VX03-0700R PC2-WX03-0700R PC2-VX03-0350 PC2-WX03-0350
PC2-VX04-0250R PC2-WX04-0250R PC2-VX03-0500  PC2-WX03-0500
PC2-VX04-0350R  PC2-WX04-0350R  PC2-VX03-0700 * PC2-WX03-0700 *
PC2-VX04-0500R * PC2-WX04-0500R * PC2-VX04-0250 PC2-WX04-0250
PC2-VX05-0250R  PC2-WX05-0250R PC2-VX04-0350  PC2-WX04-0350 
PC2-VX05-0350R  PC2-WX05-0350R  PC2-VX04-0500 * PC2-WX04-0500 *
PC2-VX05-0500R PC2-WX05-0500R PC2-VX05-0250 PC2-WX05-0250
Socket:   Inv. Socket:   PC2-VX05-0350  PC2-WX05-0350 
Female Contacts Male Pins   PC2-VX05-0500 * PC2-WX05-0500 *
Product Code Product Code Socket:  Inv. Socket: 
PC2-VL01-0350 PC2-WL01-0350 Female Contacts Male Pins 
PC2-VL01-0500  PC2-WL01-0500  Product Code Product Code
PC2-VL01-0700 PC2-WL01-0700 PC2-VL01-0350R PC2-WL01-0350R
PC2-VL01-0950 PC2-WL01-0950 PC2-VL01-0500R  PC2-WL01-0500R 
PC2-VL01-1200 PC2-WL01-1200 PC2-VL01-0700R PC2-WL01-0700R
PC2-VL01-1500* PC2-WL01-1500* PC2-VL01-0950R PC2-WL01-0950R
PC2-VL01-1850* PC2-WL01-1850* PC2-VL01-1200R  PC2-WL01-1200R 
PC2-VL01-2400* PC2-WL01-2400* PC2-VL01-1500R * PC2-WL01-1500R *
PC2-VL01-3000* PC2-WL01-3000* PC2-VL01-1850R * PC2-WL01-1850R *
PC2-VL03-0350 PC2-WL03-0350 PC2-VL01-2400R * PC2-WL01-2400R *
PC2-VL03-0500 PC2-WL03-0500 PC2-VL01-3000R * PC2-WL01-3000R *
PC2-VL03-0700 * PC2-WL03-0700 * PC2-VL03-0350R PC2-WL03-0350R
PC2-VL04-0250 PC2-WL04-0250 PC2-VL03-0500R * PC2-WL03-0500R *
PC2-VL04-0350 PC2-WL04-0350 PC2-VL03-0700R PC2-WL03-0700R
PC2-VL04-0500 * PC2-WL04-0500 * PC2-VL04-0250R PC2-WL04-0250R
PC2-VL05-0250 PC2-WL05-0250 PC2-VL04-0350R  PC2-WL04-0350R 
PC2-VL05-0350 PC2-WL05-0350 PC2-VL04-0500R * PC2-WL04-0500R *
PC2-VL05-0500 * PC2-WL05-0500 * PC2-VL05-0250R PC2-WL05-0250R
    PC2-VL05-0350R  PC2-WL05-0350R 
    PC2-VL05-0500R * PC2-WL05-0500R *
Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)