Danh mục Hãng

Tư vấn mua hàng

Ms Liên - lien.ans@ansvietnam.com

Ms Liên - lien.ans@ansvietnam.com

0902937088

Mr Cảnh - canh.ans@ansvietnam.com

Mr Cảnh - canh.ans@ansvietnam.com

0938214498

Tin tức mới

Liên kết website

Thống kê

Đang online 62
Hôm nay 71
Hôm qua 1,876
Trong tuần 8,044
Trong tháng 30,324
Tổng cộng 1,686,100

2218 F/2TDH4P, 3414 NGHH-389, 4118 NH6, EBM Papst Vietnam, quạt EBM Papst Vietnam, đại lý EBM Papst

Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: EBM Papst
2218 F/2TDH4P, 3414 NGHH-389, 4118 NH6, EBM Papst Vietnam, quạt EBM Papst Vietnam, đại lý EBM Papst
ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI EBM PAPST VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: EBM PAPST  Vietnam
 
Listcode: EBM Papst Vietnam
 
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Dimensions
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 LpA
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 AC/DC
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 LwA
  in mm in m³/h in dB(A) in Hz in V   in Bel
2214 F/2TDHHO 220 x 200 x 51 940 66   16 .. 36 DC 7.4
2214 F/2TDHO 220 x 200 x 51 790 62   16 .. 30 DC 7.1
2218 F/2TDH4P 220 x 200 x 51 1220 72   36 .. 72 DC 8.2
2218 F/2TDHHO 220 x 200 x 51 940 66   36 .. 72 DC 7.4
2218 F/2TDHO 220 x 200 x 51 790 62   36 .. 57 DC 7.1
252 H 25 x 25 x 8 4.6 23   10 .. 14 DC 4.4
252 N 25 x 25 x 8 3.4 15   10 .. 14 DC  
255 H 25 x 25 x 8 4.6 23   4.5 .. 5.5 DC 4.4
255 M 25 x 25 x 8 2.3 5   4.5 .. 5.5 DC  
255 N 25 x 25 x 8 3.5 16   4.5 .. 5.5 DC  
3212 JH 92 x 92 x 38 146 55   7 .. 15 DC 6.4
3212 JH3 92 x 92 x 38 237 69   6 .. 13.8 DC 7.8
3212 JH4 92 x 92 x 38 280 73   6 .. 13.8 DC 8.2
3212 JN 92 x 92 x 38 130 51   7 .. 13.8 DC 6.1
3214 JH 92 x 92 x 38 146 55   12 .. 30 DC 6.4
3214 JH3 92 x 92 x 38 237 69   12 .. 27.6 DC 7.8
3214 JH4 92 x 92 x 38 280 73   12 .. 27.6 DC 8.2
3214 JN 92 x 92 x 38 130 51   11 .. 28 DC 6.1
3218 JH 92 x 92 x 38 146 55   36 .. 53 DC 6.4
3218 JH3 92 x 92 x 38 237 69   20 .. 58 DC 7.8
3218 JH4 92 x 92 x 38 280 73   20 .. 58 DC 8.2
3218 JN 92 x 92 x 38 130 51   36 .. 56 DC 6.1
3252 J/2 H3P 92 x 92 x 38 270 64   7 .. 13,2 DC 7.6
3254 J/2 H3P 92 x 92 x 38 270 64   14 .. 26,4 DC 7.6
3258 J/2 H3P 92 x 92 x 38 270 64   36 .. 56 DC 7.6
3258 J/2 HHP 92 x 92 x 38 235 59   36 .. 56 DC 7
3312 NH 92 x 92 x 32 93 38   6 .. 15 DC 5.1
3312 NH3 92 x 92 x 32 133 48   6 .. 15 DC 5.9
3312 NHH 92 x 92 x 32 107 42   6 .. 15 DC 5.4
3312 NL 92 x 92 x 32 56 24   6 .. 15 DC 4.1
3312 NM 92 x 92 x 32 68 29   6 .. 15 DC 4.5
3312 NN 92 x 92 x 32 80 35   6 .. 15 DC 4.7
3314 NH 92 x 92 x 32 93 38   18 .. 28 DC 5.1
3314 NH3 92 x 92 x 32 133 50   18 .. 28 DC 6
3314 NHH 92 x 92 x 32 107 42   18 .. 28 DC 5.4
3314 NN 92 x 92 x 32 80 35   18 .. 28 DC 4.7
3318 92 x 92 x 32 80 37   36 .. 60 DC 5.2
3318 NH 92 x 92 x 32 93 38   36 .. 60 DC 5.1
3318 NH3 92 x 92 x 32 133 50   36 .. 58 DC 6
3318 NN 92 x 92 x 32 80 35   36 .. 60 DC 4.7
3412 N 92 x 92 x 25 84 32   8 .. 15 DC 4.7
3412 NG 92 x 92 x 25 84 32   8 .. 15 DC 4.7
3412 NGH 92 x 92 x 25 94 36   8 .. 15 DC 5
3412 NGHH 92 x 92 x 25 102 39   8 .. 13.2 DC 5.1
3412 NGLE 92 x 92 x 25 61 23   8 .. 15 DC 4
3412 NGME 92 x 92 x 25 72 28   8 .. 15 DC 4.3
3412 NGMV 92 x 92 x 25 72 28   8 .. 14 DC 4.3
3412 NGV 92 x 92 x 25 84 32   8 .. 12.6 DC 4.7
3412 NH 92 x 92 x 25 94 36   8 .. 15 DC 5
3412 NHH 92 x 92 x 25 102 39   8 .. 13.2 DC 5.1
3412 NHH-379 92 x 92 x 25 102 39   8 .. 15 DC 5.1
3412 NLE 92 x 92 x 25 61 23   8 .. 15 DC 4
3412 NME 92 x 92 x 25 72 28   8 .. 15 DC 4.3
3414 N 92 x 92 x 25 84 32   18 .. 28 DC 4.7
3414 NG 92 x 92 x 25 84 32   18 .. 28 DC 4.7
3414 NGH 92 x 92 x 25 94 36   18 .. 26 DC 5
3414 NGHH 92 x 92 x 25 102 39   18 .. 26 DC 5.1
3414 NGHH-389 92 x 92 x 25 102 39   18 .. 28 DC 5.1
3414 NGL 92 x 92 x 25 61 23   18 .. 28 DC 4
3414 NGM 92 x 92 x 25 72 28   18 .. 28 DC 4.3
3414 NH 92 x 92 x 25 94 36   18 .. 26 DC 5
3414 NHH 92 x 92 x 25 102 39   18 .. 26 DC 5.1
3414 NHH-386 92 x 92 x 25 102 39   18 .. 28 DC 5.1
3414 NL 92 x 92 x 25 61 23   18 .. 28 DC 4
3414 NM 92 x 92 x 25 72 28   18 .. 28 DC 4.3
3418 N 92 x 92 x 25 84 32   36 .. 56 DC 4.7
405 40 x 40 x 20 10 18   4.5 .. 5.5 DC 3.8
3500 92 x 92 x 38 73 35 60 115 AC 4.6
3506 92 x 92 x 38 73 36 60 115 AC 4.7
3550 92 x 92 x 38 67 32 50 230 AC 4.4
3556 92 x 92 x 38 67 33 50 230 AC 4.5
3600 92 x 92 x 38 89 41 60 115 AC 5.1
3606 92 x 92 x 38 89 42 60 115 AC 5.2
3650 92 x 92 x 38 75 36 50 230 AC 4.8
3656 92 x 92 x 38 75 37 50 230 AC 4.9
3800 92 x 92 x 38 54 26 60 115 AC 3.9
3806 92 x 92 x 38 60 29 60 115 AC 4.2
3850 92 x 92 x 38 49 24 50 230 AC 3.7
3856 92 x 92 x 38 54 26 50 230 AC 3.9
3900 92 x 92 x 25 70 40 60 115 AC 5.1
3900 L 92 x 92 x 25 39 27 60 115 AC 4
3900 M 92 x 92 x 25 53 34 60 115 AC 4.6
3906 92 x 92 x 25 70 40 60 115 AC 5.1
3906 L 92 x 92 x 25 39 27 60 115 AC 4
3906 M 92 x 92 x 25 53 34 60 115 AC 4.6
3950 92 x 92 x 25 59 35 50 230 AC 4.7
3950 L 92 x 92 x 25 31 24 50 230 AC 3.8
3950 M 92 x 92 x 25 45 29 50 230 AC 4.2
3956 92 x 92 x 25 59 35 50 230 AC 4.7
3956 L 92 x 92 x 25 31 24 50 230 AC 3.8
3956 M 92 x 92 x 25 45 29 50 230 AC 4.2
405 F 40 x 40 x 10 8 22.1   4.5 .. 5.5 DC 4.4
405 FH 40 x 40 x 10 9 26   4.5 .. 5.5 DC 4.6
4112 NH3 119 x 119 x 38 310 65   9 .. 15 DC 7.2
4112 NH4 119 x 119 x 38 355 67   9 .. 14 DC 7.4
4112 NHH 119 x 119 x 38 260 60   9 .. 15 DC 6.8
4114 N/2H7P 119 x 119 x 38 500 76   16 .. 30 DC 8.5
4114 N/2H8P 119 x 119 x 38 570 78   16 .. 30 DC 8.9
4114 NH3 119 x 119 x 38 310 65   16 .. 30 DC 7.2
4114 NH4 119 x 119 x 38 355 67   16 .. 30 DC 7.4
4114 NH5 119 x 119 x 38 390 70   16 .. 30 DC 7.6
4114 NH6 119 x 119 x 38 440 73   16 .. 30 DC 8.1
4114 NHH 119 x 119 x 38 260 60   16 .. 30 DC 6.8
4118 N/2H7P 119 x 119 x 38 500 76   36 .. 60 DC 8.5
4118 N/2H8P 119 x 119 x 38 570 78   36 .. 60 DC 8.9
4118 NH3 119 x 119 x 38 310 65   36 .. 60 DC 7.2
4118 NH4 119 x 119 x 38 355 67   36 .. 60 DC 7.4
4118 NH5 119 x 119 x 38 390 70   36 .. 60 DC 7.6
4118 NH6 119 x 119 x 38 440 73   36 .. 60 DC 8.1
4118 NHH 119 x 119 x 38 260 60   36 .. 60 DC 6.8
412 40 x 40 x 20 10 18   10 .. 14 DC 3.8
412 F 40 x 40 x 10 8 22.1   10 .. 14 DC 4.4
412 F-130 40 x 40 x 10 8 22.1   10 .. 14 DC 4.4
412 FH 40 x 40 x 10 9 26   10 .. 14 DC 4.6
412 FH-132 40 x 40 x 10 9 26   10 .. 14 DC 4.6
412 FM 40 x 40 x 10 6 17   10 .. 14 DC 3.8
412 FM-074 40 x 40 x 10 6 17   10 .. 14 DC 3.8
412 H 40 x 40 x 20 13.5 29   10 .. 14 DC 4.7
412 J 40 x 40 x 25 19 39   8 .. 14 DC 5.5
412 JH 40 x 40 x 25 22 43   8 .. 13.5 DC 5.8
412 JHH 40 x 40 x 25 24 46   8 .. 13.5 DC 6.1
412-099 40 x 40 x 20 10 18   10 .. 14 DC 3.8
414 40 x 40 x 20 10 18   20 .. 28 DC 3.8
414 F 40 x 40 x 10 8 22.1   20 .. 28 DC 4.4
414 FH 40 x 40 x 10 9 26   21.6 .. 26.4 DC 4.4
414 H 40 x 40 x 20 13.5 29   20 .. 26.5 DC 4.7
414 J 40 x 40 x 25 19 39   18 .. 27 DC 5.5
414 JH 40 x 40 x 25 22 43   18 .. 27 DC 5.8
414 JHH 40 x 40 x 25 24 46   18 .. 27 DC 6.1
4182 NGX 119 x 119 x 38 160 44   6 .. 15 DC 5.3
4182 NX 119 x 119 x 38 180 49   6 .. 15 DC 5.7
4182 NXH 119 x 119 x 38 237 57   7 .. 14 DC 6.5
4184 NGX 119 x 119 x 38 160 44   12 .. 31,5 DC 5.3
4184 NX 119 x 119 x 38 180 49   12 .. 31,5 DC 5.7
4184 NXH 119 x 119 x 38 237 57   12 .. 28 DC 6.5
4184 NXM 119 x 119 x 38 160 44   12 .. 31,5 DC 5.3
4188 NGX 119 x 119 x 38 160 44   36 .. 60 DC 5.3
4188 NXM 119 x 119 x 38 160 44   36 .. 60 DC 5.3
422 JH 40 x 40 x 28 38 54   8 .. 13,8 DC 6.6
422JM 40 x 40 x 28 24 42   8 .. 13,8 DC 5.5
422JN 40 x 40 x 28 31 48   8 .. 13,8 DC 6
424 JH 40 x 40 x 28 38 54   16 .. 26,4 DC 6.6
424 JM 40 x 40 x 28 24 42   16 .. 28 DC 5.5
424 JN 40 x 40 x 28 31 48   16 .. 28 DC 6
4312 119 x 119 x 32 170 45   6 .. 15 DC 5.8
4312 G 119 x 119 x 32 170 45   6 .. 15 DC 5.8
4312 GL 119 x 119 x 32 95 30   6 .. 15 DC 4.3
4312 GM 119 x 119 x 32 140 39   6 .. 15 DC 5.3
4312 L 119 x 119 x 32 95 30   6 .. 15 DC 4.3
4312 M 119 x 119 x 32 140 39   6 .. 15 DC 5.3
4312 MT 119 x 119 x 32 138 39   8 .. 15 DC 5.3
4312 MV 119 x 119 x 32 140 39   8 .. 15 DC 5.3
4312 NH 119 x 119 x 32         DC  
4312 T 119 x 119 x 32 170 45   8 .. 13.2 DC 5.8
4312-143 119 x 119 x 32 180 47   6 .. 15 DC 6.1
4312-179 119 x 119 x 32 204 51   6 .. 13.2 DC 6.4
4314 119 x 119 x 32 170 45   12 .. 28 DC 5.8
4314 G 119 x 119 x 32 170 45   12 .. 28 DC 5.8
4314 L 119 x 119 x 32 95 30   12 .. 28 DC 4.3
4314 M 119 x 119 x 32 140 39   12 .. 28 DC 5.3
4314 NN 119 x 119 x 32 190 41   12 .. 28 DC 5.5
4314 T 119 x 119 x 32 170 45   18 .. 32 DC 5.8
4314 V 119 x 119 x 32 170 45   21 .. 27 DC 5.8
4314-147 119 x 119 x 32 180 47   12 .. 28 DC 6.1
4314-180 119 x 119 x 32 204 51   12 .. 26.5 DC 6.4
4318 119 x 119 x 32 170 45   36 .. 53 DC 5.8
4318 M 119 x 119 x 32 140 39   36 .. 56 DC 5.3
4318 V 119 x 119 x 32 170 45   40 .. 53 DC 5.8
4412 /2HHP 119 x 119 x 38 285 55   7 .. 14.5 DC 6.4
4412 F 119 x 119 x 25 170 43   8 .. 12.6 DC 5.3
4412 FG 119 x 119 x 25 170 43   8 .. 12.6 DC 5.3
4412 FGL 119 x 119 x 25 94 26   7 .. 14 DC 3.9
4412 FGM 119 x 119 x 25 140 38   7 .. 12.6 DC 4.8
4412 FGML 119 x 119 x 25 114 32   7 .. 12.6 DC 4.3
4412 FM 119 x 119 x 25 140 38   7 .. 12.6 DC 4.8
4412 FML 119 x 119 x 25 114 32   7 .. 12.6 DC 4.3
4412 FNH 119 x 119 x 25 225 55   9 .. 13.2 DC 6.7
4412 H 119 x 119 x 38 240 50   7 .. 14 DC 6
4412 L 119 x 119 x 38 150 37   7 .. 14 DC 5
4412 M 119 x 119 x 38 184 42   7 .. 14 DC 5.3
4412 ML 119 x 119 x 38 168 40   7 .. 15 DC 5.1
4412 N 119 x 119 x 38 205 46   7 .. 14 DC 5.6
4414 /2HHP 119 x 119 x 38 285 55   18 .. 28 DC 6.4
4414 F 119 x 119 x 25 170 43   12 .. 28 DC 5.3
4414 FG 119 x 119 x 25 170 43   12 .. 28 DC 5.3
4414 FL 119 x 119 x 25 94 26   18 .. 28 DC 3.9
4414 FM 119 x 119 x 25 140 38   12 .. 28 DC 4.8
4414 FNH 119 x 119 x 25 225 55   18 .. 26.4 DC 6.7
4414 FNN 119 x 119 x 25 200 52   14 .. 28 DC 6.5
4414 H 119 x 119 x 38 240 50   18 .. 28 DC 6
4414 HH 119 x 119 x 38 285 55   16 .. 28 DC 6.4
4414 L 119 x 119 x 38 150 37   18 .. 28 DC 5
4414 L3 119 x 119 x 38 100 26   12 .. 28 DC 4
4414 LL 119 x 119 x 38         DC  
4414 M 119 x 119 x 38 184 42   18 .. 28 DC 5.3
4414 ML 119 x 119 x 38 168 40   12 .. 28 DC 5.1
4414 N 119 x 119 x 38 205 46   18 .. 28 DC 5.6
4418 /2HHP 119 x 119 x 38 285 55   36 .. 60 DC 6.4
4418 F 119 x 119 x 25 170 43   28 .. 53 DC 5.3
4418 FG 119 x 119 x 25 170 43   28 .. 53 DC 5.3
4418 FNH 119 x 119 x 25 225 55   36 .. 53 DC 6.7
4418 H 119 x 119 x 38 240 50   36 .. 60 DC 6
4418 L 119 x 119 x 38 150 37   36 .. 60 DC 5
4418 M 119 x 119 x 38 184 42   36 .. 60 DC 5.3

Sản phẩm cùng loại

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 

0902.937.088 | Ms Liên|

Email : lien.ans@ansvietnam.com

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email : canh.ans@ansvietnam.com

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Hình ảnh

Danh sách các hãng cung cấp thiết bị