ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI EBM PAPST VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: EBM PAPST  Vietnam
 
Listcode: EBM Papst Vietnam
 

21 circulation blowers for hot air found.

Type  qV  UN  f  n  AC/DC
  in m³/h in V in Hz in min-1  
R2A150-AA 190 230 50 2000 AC
R2A150-AC 170 230 50 1800 AC
R2D225-AG02-10 1265 230 50 2700 AC
  1395 230 60 3000 AC
  1265 400 50 2700 AC
  1395 400 60 3000 AC
R2E150-AN91-01 200 230 50 2400 AC
R2E150-AN91-05 235 230 50 2400 AC
R2E160-BG34-01 235 230 50 2800 AC
R2E160-BG34-05 235 230 50 2800 AC
R2E180-AH05-06 450 230 50 2600 AC
  495 230 60 2850 AC
R2E180-CF91-01 270 230 50 1970 AC
R2E180-CG82-01 420 230 50 2530 AC
R2E180-CQ82-01 410 230 50 2540 AC
R2E180-CQ82-05 410 230 50 2540 AC
R2E210-AA34-01 520 230 50 2500 AC
R2E210-AA34-05 520 230 50 2500 AC
R2E210-AB34-01 600 230 50 2400 AC
R2E210-AB34-05 600 230 50 2400 AC
R2K150-AC 200 230 50 2000 AC
RRL120-3020LH 100 230 50 2000 AC
RRL140-3020LH 170 230 50 1700 AC
RRL152-3030LH 200 230 50 2200 AC
RRL160-3038LH 210 230 50 1600 AC
 
Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)