ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI EBM PAPST VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: EBM PAPST  Vietnam
 
Listcode: EBM Papst Vietnam
 
 

22 centrifugal fans RadiCal found.

Type  p  qV  D/Y  ~  f  UN  n  AC/DC
  in Pa in m³/h     in Hz in V in min-1  
K3G133-RA01-01   150   1~ 50/60 200 .. 240 3770 AC
K3G133-RA01-03   150   1~ 50/60 200 .. 240 3770 AC
K3G190-RB01-01   350   1~ 50/60 200 .. 240 2710 AC
K3G190-RD45-01   510   1~ 50/60 200 .. 240 4120 AC
K3G190-RD45-03   510   1~ 50/60 200 .. 240 4120 AC
K3G220-RC05-01   625   1~ 50/60 200 .. 240 2580 AC
K3G220-RC05-03   625   1~ 50/60 200 .. 240 2580 AC
K3G220-RD21-01   800   1~ 50/60 200 .. 240 3230 AC
K3G225-RD05-01   640   1~ 50/60 200 .. 240 2200 AC
K3G225-RD05-03   640   1~ 50/60 200 .. 240 2200 AC
K3G225-RE07-01   960   1~ 50/60 200 .. 240 2860 AC
K3G225-RE07-03   960   1~ 50/60 200 .. 240 2860 AC
K3G250-RD43-01   640   1~ 50/60 230 1955 AC
K3G250-RE09-05   900   1~ 50/60 200 .. 240 2510 AC
R3G133-RA01-01   150   1~ 50/60 200 .. 240 3770 AC
R3G133-RA01-03   150   1~ 50/60 200 .. 240 3770 AC
R3G190-RB01-01   350   1~ 50/60 200 .. 240 2710 AC
R3G190-RD45-03   510   1~ 50/60 200 .. 240 4120 AC
R3G225-RD05-01   640   1~ 50/60 200 .. 240 2200 AC
R3G225-RD05-03   640   1~ 50/60 200 .. 240 2200 AC
R3G225-RE07-01   960   1~ 50/60 200 .. 240 2860 AC
R3G225-RE07-03   960   1~ 50/60 200 .. 240 2860 AC
 
Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)